Järviluontokeskus Tyyni – Suomen järvien koti

Visit Tampere, Ekokumppanit & KVVY

Järviluontokeskuksen kokemusvisio, päätavoitteet ja brändikonsepti

Tulevaisuuden ennakointi & skenaariot, Asiakaskokemuksen muotoilu, Vierailukokemusten muotoilu, Liiketoimintamuotoilu, Palvelumuotoilu, Konseptisuunnittelu

Suomessa on tuhansia järviä, mutta ei niitä esittelevää ja yhdistävää keskusta. Määrittelimme Järviluontokeskuksen kokemusvision, päätavoitteet ja brändikonseptin. Brändikonseptin olennainen osa oli tarjottavien palvelujen kokonaisuuden, kohderyhmien ja esimerkkipalveluiden määrittäminen. Lisäksi hankkeelle luotiin visuaalinen identiteetti ja valmisteltiin konseptiesitys. Toteutimme työn tiiviissä yhteistyössä Ekokumppanien, Visit Tampereen sekä KVVY:n kanssa.

Lähestymistapa

Toteutimme työn tiiviissä yhteistyössä Ekokumppanien, Visit Tampereen sekä KVVY:n kanssa. Työssä kiteytettiin vuosien varrella ansiokkaasti tehty työ ja tulkittiin sen tuotoksia kokemusvision ja brändikonseptin näkökulmasta. Hyödynsimme Ekokumppanien toteuttamia vertailukohteiden analyysia ja sidosryhmien haastatteluja. Lisäksi projektissa järjestettiin kaksi yhteiskehittelyn työpajaa eri sidosryhmille.

Vastasimme kokemusvision, päätavoitteiden ja brändikonseptin luomisesta, osallistavien työpajojen suunnittelusta, fasilitoinnista ja tulosten tulkitsemisesta sekä vakuuttavan hankeilmeen ja konseptiesityksen valmistelusta.

Lopputulos

Lopputuloksena syntyi Järviluontokeskuksen vierailijakokemusvisio, päätavoitteet ja brändikonsepti. Brändikonseptin olennainen osa oli tarjottavien palvelujen kokonaisuuden, kohderyhmien ja esimerkkipalveluiden määrittäminen. Hankkeen viestintää tukemaan loimme hankevaiheen visuaalisen identiteetin ja konseptiesityksen. Lisäksi työskentelyn pohjalta tunnistimme tärkeimmät terveiset jatkosuunnitteluun.

Laura Vanzo / Visit Tampere

Tyyni on kestävän matkailun ympärivuotinen kärkikohde ja portti järviluontoon. Se on saavutettava paikka luonnon äärellä hiljentymiseen ja rentoutumiseen. Lisäksi se edistää luonnon hyvinvointia ja vastuullista ympäristökasvatusta.

Neljä ikonia järviluontokeskuksen palveluista: Luonto-, matkailu-, ja oppimispalvelut; luontoelämys keskuksella; kohtaamis- ja tapahtumapalvelut; hyvinvointi- ja ravintolapalvelut

Kuvat: (vasemmalta oikealle) 1. Visit Tampere – Laura Vanzo; 2. Visit Finland – Jesse Mäntylä; 3. Visit Finland – Thobias Meyer; 4. Visit Tampere – Magomed Shapiev
Sivun pääkuva: Julian Herbrig