Blogi

Mitä jos…?

pentagon blogi nuppu
    BlogiNuppu Gävert

Muotoilun maailmaa muuttava voima piilee usein uusia näkökulmia avaavissa kysymyksissä, jotka innostavat ihmiset pohtimaan rohkeasti vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja parempia ratkaisuja – parempia ratkaisuja esimerkiksi kaupunkilaisille, yrityksen asiakkaille, ympäristölle, yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle. Erityisesti Mitä jos? muotoiset, nykyisiä konventioita kyseenalaistavat ja joskus jopa mahdottomilta tuntuvia mahdollisuuksia maistelevat kysymykset muodostavat avoimen areenan aidosti uusien ratkaisujen innovoimiselle.

Strategiseen ja monialaiseen muotoiluun erikoistuneena muotoilutoimistona olemme kysyneet jo 20 vuoden ajan keskeisiä haasteita ja mahdollisuuksia kiteyttäviä, joskus kiperiäkin kysymyksiä, saadaksemme niihin uutta arvoa tuottavia vastauksia. Uskomme kokonaisvaltaiseen muotoiluun, jossa strategisesti muotoillut kysymykset ja yhdessä määritellyt tulevaisuuden tavoitteet kirittävät osallistavaa konseptointityötä ja tuottavat vaikuttavia ja tulevaisuuskestäviä ratkaisuja. Oli kyseessä siten toimivamman kaupungin muotoilu; merkityksellisen brändin rakentaminen; asiakasarvoa kasvattavan palvelun tai retail-tilan suunnittelu tai vaikka kestävä tuoteinnovaatio.

Olemme ehtineet vuosien mittaan kasvaa toimistona kattamaan yhä laajempia muotoilun alueita, aina tuotemuotoilusta ja visuaalisista identiteeteistä organisaatioiden palvelujen ja toimintamallien suunnitteluun. Muotoilun kentän laajetessa, ja yritysten ja yhteiskunnan haasteiden muuttuessa yhä monisyisemmiksi, olemme löytäneet itsemme muotoilemasta saman päivän aikana esimerkiksi tulevaisuuden sairaalaa, kestävän matkailun keskittymää ja perunankasvatuskonseptia. Huomaten samalla, että muotoilu koskettaa yhä kattavammin kaikkia yhteiskunnan ja elämän alueita, ja että strategisella muotoiluajattelulla ja muotoilun ihmislähtöisillä, osallistavilla menetelmillä voidaan vauhdittaa parempien tulevaisuuksien rakentamista.

Olemme kysyneet myös itseltämme viime aikoina herätteleviä ja kutkuttavia Mitä jos? -kysymyksiä. Pentagon Design on kasvanut jo kypsään kahdenkympin ikään, jossa moni havahtuu tunnetusti pohtimaan identiteettiään ja elämäntehtäväänsä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa myös muotoilutoimistojen ja muotoilijoiden roolit ja vastuu ovat murroksessa. Olemme miettineet erityisesti omaa tarkoitustamme ja pysähtyneet pohtimaan minkälaista tulevaisuutta olemme rakentamassa työllämme? Entä minkälainen toimisto olemme, vai olemmeko muotoilutoimisto laisinkaan? Mitä jos olisimmekin kestäviä tulevaisuuksia edistävä muotoiluaktivistien kollektiivi tai vaikka avoin alusta monialaiselle asiantuntijuudelle ja empaattiselle yhteiskehittämiselle?

 

 

Uusia mahdollisuuksia ja tulevaisuuksia avaavien kysymysten ohella muotoilun salaisiksi supervoimiksi voidaan lukea edellä mainitut avoin yhteiskehittäminen ja asiantuntijuuden ristiinpölytys, empatia ja ennakointi sekä yhteinen oppiminen ja jakaminen.

Näiden supervoimien varaan rakentuu myös tämä blogi. Tulemme kirjoittamaan moniäänisesti ja monikynäisesti ajankohtaisista muotoiluun ja muotoilun vaikuttavuuteen ja hyötyihin liittyvistä aiheista. Keskustelemme kestävien kaupunkien muotoilusta, tulevaisuuden tuote- ja pakkausmuotoilusta ja empatiasta muotoilun radikaalina muutosvoimana. Nostamme esiin parempaa tulevaisuutta rakentavia rohkeita ratkaisuja ja ratkaisukeskeisiä ihmisiä. Ennen kaikkea, toivomme tämän blogin toimivan empaattisten kohtaamisten paikkana.

Vai onko tämä blogi sittenkään? Mitä jos tehdäänkin tästä yhdessä avoin alusta oppimiselle ja yhteiskehittämiselle?

 

SAMANKALTAISET