ASIAKASTARINA – HELSINGIN KAUPUNKI

Muotoilu

osana Helsingin

kaupunkikehittämistä

palvelumuotoilu

HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki teki World Design Capital -vuonna 2012 päätöksen lähteä hyödyntämään muotoilua kaupungin kehittämisessä.

Yhteistyömme alkoi tuolloin, ja Helsingin kaupungille tekemä työmme on meille helsinkiläisenä toimijana erityisen tärkeää. Vuosien aikana olemme päässeet suunnittelemaan helsinkiläisille tärkeitä palveluita sekä toimivampaa ja viihtyisämpää kaupunkiympäristöä.

”Kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti Helsinki perustaa tulevaisuutensa kestävään kasvuun, mikä tarkoittaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää hyvinvointia sekä kasvua sopusoinnussa ekologisten reunaehtojen kanssa.”

–Helsingin kaupunki

Viime vuosina kaupungin muotoiluosaaminen on lisääntynyt nopealla tahdilla. Puitesopimuskumppanina olemme päässeet yhdessä tuomaan muotoiluajattelua kaikille toimialoille, kasvatuksesta ja koulutuksesta kulttuuriin ja vapaa-aikaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluista kaupunkiympäristöön liittyen. Keskeisenä ajatuksena yhteistyössä on ollut kartuttaa kaupungin oman henkilöstön osaamista ihmislähtöiseen, asiakasymmärryksen pohjalta tehtävään kehittämiseen sekä muotoilun menetelmien soveltamiseen omassa työssä. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, ja noin 40 000 työntekijän osalta muutos vie aikansa, mutta selkeästi kantava ajatus ja yhteinen tavoitteemme on huomioida kaupunkilainen entistä paremmin. Helsinki kansainvälistyy ja monimuotoistuu tulevaisuudessa entisestään, ja haluamme olla luomassa yhdenvertaista ja saavutettavaa kaupunkia kaikille.

Kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti Helsinki perustaa tulevaisuutensa kestävään kasvuun, mikä tarkoittaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää hyvinvointia sekä kasvua sopusoinnussa ekologisten reunaehtojen kanssa. Muotoilutoimijana meillä on erinomainen lähestymistapa ja keinovalikoima, joilla näitä tavoitteita voidaan yhdessä kaupungin omien tiimien kanssa viedä eteenpäin. Tulokset näkyvät kaikkien helsinkiläisten, vierailijoiden ja kaupungin työntekijöiden arjessa paremmin suunniteltuina palveluina, toimivina sekä esteettisinä ympäristöinä ja ratkaisuina sekä tunteita puhuttelevana, ilahduttavana visuaalisuutena.