Henkilötietojen käsittely

Tälle sivulle on koottuna Pentagon Design Oy:n tietosuojaa käsittelevät tiedot.

Jos sinulla on tietosuojapolitiikkaamme liittyviä tarkentavia kysymyksiä voit aina ottaa meihin yhteyttä osoitteessa info(a)pentagondesign.fi.

Pentagon Design Oy:n markkinointi- ja mediarekisteri

Henkilötietolain 10 § & 24:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin pitäjä

Pentagon Design Oy
Vilhonvuorenkatu 11 A 16, 00500 Helsinki
puh. +358 10 843 5500

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen info(at)pentagondesign.fi.

3. Rekisterin nimi

Markkinointi- ja mediarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeutettujen etujen toteuttaminen. Potentiaalisten asiakasyrityksien, joille markkinointia kohdistetaan ja niiden kontaktien sekä mediayritysten kontaktien henkilötietoja käsitellään osana potentiaalisen asiakassuhteen syntymistä ja omasta toiminnastamme tiedottamista: tarjoukset, myynti- ja markkinointitoimenpiteet uutiskirjeen ja mahdolliset yhteydenotot. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on toivotun asiakassuhteen luomisen kannalta tarpeellista.

5. Rekisterin tietosisältö

Laajimmillaan yritys ja sen kontaktit, nimi, toimipiste, status, y-tunnus, käynti- ja postitusosoite, puhelinnumero, nettisivujen osoite, sähköpostiosoite, titteli, mahdollinen yhteyshenkilö, myynnin ja markkinoinnin luokitukset (uutiskirje, joulukortti jne.). Jos taho on itse tilannut uutiskirjeen, rekisterin tietosisältö on nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Pentagon Design Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, uutiskirjeentilauslomake), Pentagon Design Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista tai muista vastaavista henkilön itsensä luovuttamista tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta markkinointi- ja mediarekisterin tietoja ulkopuolisille henkilöille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle niiden kontaktien osalta, jotka kuuluvat uutiskirjeemme saajiin. Siirto johtuu Mailchimp-uutiskirjeohjelmasta, joka on rekisteröity USA:han.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Pentagon Design Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjä ja sen mahdolliset tietotekniikkakumppanit huolehtivat sähköisen tiedonkäsittelyn ja järjestelmien turvallisuudesta, missä rekisteri sijaitsee.

10. Tarkastus oikeus

Pääsääntöisesti jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa Pentagon Design Oy:n toimistossa, Pentagon Design Oy:n hallinnoimalla laitteella. Ennen käyntiä henkilön on sovittava aika käynnin järjestämiseksi olemalla yhteydessä Pentagon Design Oy:n vaihteeseen +358 10 843 5500. Ennen tietojen luovutusta henkilön on esitettävä voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Pääsääntöisesti jokaisella henkilöllä on oikeus pyytää omien virheellisten tietojensa korjaamista lähettämällä pyyntö sähköpostitse info(a)pentagondesign.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella asiakkaalla ja asiakkaaseen liitetyllä kontaktilla on oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä pyyntö sähköpostitse info(a)pentagondesign.fi tai olemalla yhteydessä asiakasvastuuhenkilöön tai valitsemalla uutiskirjeen lopusta osio ”unsubscribe”.

Pentagon Design Oy:n rekrytointirekisteri

Henkilötietolain 10 § & 24:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin pitäjä

Pentagon Design Oy
Vilhonvuorenkatu 11 A 16, 00500 Helsinki
puh. +358 10 843 5500

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen info(at)pentagondesign.fi.

3. Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeutettujen etujen toteuttaminen. Työnhakijoiden tietoja käsitellään joko osana Pentagon Design Oy:n rekrytointiprosessia tiettyyn toimeen tai jos työnhakija on lähettänyt hakemuksen, vaikka aktiivista rekrytointia ei olisi käynnissä. Työnhakijan antamia tietoja säilytetään 1 vuoden verran ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Työntekijän nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut mahdolliset henkilöön liittyvät tiedot, jotka selviävät työhakemuksesta ja mahdollinen CV sekä portfolio.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan työnhakijalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta rekrytointirekisterin tietoja Pentagon Design Oy:n ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle niiden työnhakijoiden osalta, ketkä kuuluvat uutiskirjeemme saajiin. Siirto johtuu Mailchimp-uutiskirjeohjelmasta, joka on rekisteröity USA:han.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto koostuu tulostetuista työhakemuksista haastattelutilanteisiin, mikäli työnhakija kutsutaan haastatteluun. Aineistoa säilytetään lukitussa tilassa eli Pentagon Design Oy:n toimistossa ja ne hävitetään haastattelujen jälkeen tietoturva-astiaan. Palvelimella ja asiakaspalvelusähköpostissa oleviin työnhakjoiden tietoihin on pääsy vain rajatulla osalla henkilöstöstä. Rekisterinpitäjä ja sen mahdolliset tietotekniikkakumppanit huolehtivat sähköisen tiedonkäsittelyn ja järjestelmien turvallisuudesta, missä rekisteri sijaitsee.

10. Tarkastus oikeus

Pääsääntöisesti jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa Pentagon Design Oy:n toimistossa, Pentagon Design Oy:n hallinnoimalla laitteella. Ennen käyntiä henkilön on sovittava aika käynnin järjestämiseksi olemalla yhteydessä Pentagon Design Oy:n vaihteeseen +358 10 843 5500. Ennen tietojen luovutusta henkilön on esitettävä voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Pääsääntöisesti jokaisella henkilöllä on oikeus pyytää omien virheellisten tietojensa korjaamista lähettämällä pyyntö sähköpostitse info(a)pentagondesign.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella henkilöllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä pyyntö sähköpostitse info(a)pentagondesign.fi.