Developing the attractiveness and accessibility of playgrounds

pentagon koto helsinki

CITY OF HELSINKI

Attractive, inclusive and accessible playgrounds are a real treasure in Helsinki. Through a participatory process, together with the City’s team of experts, we developed further the services, spaces and communication of the playgrounds.

Service design, Concept design, Public design, Customer insight, Customer & visitor experience design, Communication planning

Visiting playgrounds and participating in their services enables families to integrate socially to local communities and the society and increases the families’ wellbeing.

We created a holistic entity of solutions, based on in-depth citizen understanding and multisectoral and multicultural co-creation, to advance customer-centric and inclusive development of services, spaces and communication. Solutions included a design manual for playground service and spatial development, manual for accessible communication, toolbox and deployment workshops for personnel and illustrated communication concept.

Approach

The City of Helsinki has nearly 70 playgrounds that offer free indoor and outdoor activities for all families. The identified challenge was that many families that have moved to Helsinki from somewhere else, families with immigrant background and other citizens were not aware of these services or did not know how to use them. The communication did not reach the families with different native languages and it was difficult to tell the difference between playgrounds and day-care centres.

The City of Helsinki launched the Attractive Playground project to increase the attractiveness and accessibility of playgrounds, and to promote the integration of families with children and with immigrant background.

Together with the City’s team, Pentagon Design developed the concept and the design guidelines based on it to promote a citizen-driven approach in the design and implementation of playground activities, integration into the urban environment, and communication efforts. The service design project paid special attention to families with immigrant background and to the role of playgrounds as places that promote encounters and integration.

The service design project was implemented with the participation of citizens, various communities, and playground staff, in close cooperation with the Helsinki City Chancellery, and the city’s education and urban environment divisions. The project sought to deepen our understanding of the relationship between families with an immigrant background with playground activities, environments and communication. The project involved running several workshops and conducting interviews with experts, stakeholder representatives and citizens, as well as an online survey for city residents on the city’s “Kerro kantasi” web service for citizen opinions, to which more than 550 responses was received.

Results

Based on the findings and the co-creation work, the project resulted in design guidelines for playgrounds, a set of elements for an attractive playground, and a communication guide. The design guidelines summarise the desired urban experience and provide concrete guidelines for the design and implementation of more playgrounds that are citizen-driven. The element set is a concrete range of means designed to promote the discoverability, recognisability, and accessibility of playgrounds, based on findings and co-creation.

In addition, a communication guide was produced. It sums up good practices for the design and implementation of communication, and principles for implementing multilingual, accessible, and attractive communication from the perspective of all urban groups, especially immigrants. A key finding of the project was that the range of playground activities should be better communicated to all user groups, and that solutions supporting the needs of families with immigrant background will improve the experience of all city residents.

 

pentagon helsinki koto

”Palvelumuotoilu tarjosi arvokasta tietoa leikkipuistojen kansainvälistyvän toiminnan suunnitteluun ja viestinnän kärkitoimenpiteiden ymmärtämiseen erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialoilla.

Fyysisen ympäristön toimenpiteitä olivat viiteen leikkipuistorakennukseen toiminnan sisällöstä viestivät ikkunateippaukset, kansainvälisesti ymmärrettyinä ikoneina. Lisäksi kaikkiin Helsingin leikkipuistoihin tuotettiin samoin ikonein ja leikkipuiston tunnuksella varustetut viirit vapaasti sijoitettavaksi piha-alueille ja sisääntuloihin. Nämä fyysisen ympäristön elementit toteutettiin palvelumuotoilun pohjalta syntyneen leikkipuisto-ohjeistuksen pohjalta.

Leikkipuistohanke pyrki parantamaan toiminnan sisällöissä eri kulttuurien huomiointia ja huomioimaan kaikki viestintäkanavat, -tavat ja -tarpeet, jotta leikkipuistotoiminta voi tavoittaa yhä useampia asukkaita ja laajeta yhä monikulttuurillisemmaksi ja kotouttavaksi palveluksi. Vuoden 2021 tärkeimpiä tehtäviä olikin leikkipuistojen henkilökunnalle järjestetyt työpajat, jossa työstettiin ja pohdittiin monikulttuurisuuden huomioimista arjen työssä ja viestinnässä.”

– Jenni Väliniemi-Laurson, Helsingin kaupunginkanslia

Change does not happen overnight in an organization of this size; new courses of action and new tools were created together with the citizens and the personnel of the playgrounds to support the change.

koto helsinki pentagon

“Tervetulotoivotus eri kielillä, puiston maksuttomuudesta ja avoimuudesta kertominen sekä yleispiirteiset maininnat sisätiloista ja ohjatusta toiminnasta. Nämä ovat asioita, jotka ovat pysyviä ja kaikille hyvää tietoa.”

– Kaupunkilaisen vastaus kysymykseen ’millaista tietoa leikkipuistossa olisi hyvä viestiä’

558

citizens responded to “Kerro kantasi” online survey. Of the number of citizens responded 20% have some other language than Finnish or Swedish as native language.

22

people from different interest groups and organizations were interviewed.

20

citizens were interviewed.

10

representatives of the personnel of the playgrounds participated in the communications workshops.

4

virtual workshops for playground personnel and experts from the City’s different service areas.

pentagon koto helsinki

Hopeahuippu (silver prize) in Vuoden Huiput
2021 in the category Service Design