Blogi

Poikkeustilakysely 3/5:
Nykytilan hallinnasta kehitystoimiin ja tulevaisuuden muotoiluun

Poikkeustila- ja koronauutiset ovat saturoineet jo viikkojen ajan lähes poikkeuksetta kaikki uutis- ja somekanavat, jättämättä juuri tilaa muita asioita koskeville uutisille ja pohdinnoille. Vaikka poikkeustila ja sen kanssa eläminen ja sen seurausten pohtiminen vie suuren osan kaistatilaamme, olisi ajatuksia hyvä pyrkiä suuntaamaan aktiivisesti seuraavasta viikosta ja kuukaudesta jo seuraavan vuoden alkuun, ja pidemmällekin. Vaikka tällä hetkellä olemmekin erinäisten rajoitusten rajoittamia, ei hämärän peitossa olevaa tulevaisuutta kannata vain odottaa tapahtuvaksi – tulevaisuuteen suuntaavalla ajattelulla ja proaktiivisella ja suunnitelmallisella kehitystyöllä voimme vaikuttaa siihen millaiseksi tulevaisuutemme muotoutuu.

Poikkeustilan alkuaikoina tehdyn kyselymme vastauksissa suhtautuminen kehitystyöhön ja sen jatkamiseen haastavissa olosuhteissa vaihteli huomattavasti. Useat totesivat, että kehitystyö ja siihen varatut investoinnit ovat toistaiseksi jäissä eikä kehitystyöhön ole poikkeusoloissa selviytymisessä ollut juuri mahdollisuutta paneutua. Kehitystyötä tehtiin myös joissain yrityksissä painottaen ennemminkin kustannusten leikkaamista kuin liiketoiminnallisia hyötyjä.

Toisaalta töiden ja asiakasrintaman hiljennyttyä osa vastaajista koki löytäneensä yllättäen aikaa, jota voisi hyödyntää oman liiketoiminnan kehittämiseen. Uudenlainen tilanne jopa tuntuu parhaimmillaan lisänneen luovuutta ja rohkeaa ideointia ja kokeiluja joissain yrityksissä. Toisilla kehitystyö jatkui kuten ennenkin, ja oman tiimin tekemä kehitystyö ja isojen kehityskokonaisuuksien eteenpäin vieminen koettiin arvokkaana tehtävänä muiden tiimien ollessa kiinni jokapäiväisessä koronatyössä. Ja vaikka monien yritysten ja organisaatioiden fokus on tällä hetkellä selviämisessä, koettiin, että kehitystä on silti tehtävä, tosin tulevaisuuden strategiaa ja kehitystyön fokusointia on syytä pohtia uudelleen. Kehitystyön koettiin luovan toivoa, työllisyyttä ja tulevaisuuden kasvun mahdollisuuksia ja kannattelevan organisaatiota vaikeiden aikojen yli.

Kehitystyön koettiin luovan toivoa, työllisyyttä ja tulevaisuuden kasvun mahdollisuuksia ja kannattelevan organisaatiota vaikeiden aikojen yli.

 

Isojen ja kauaskantoisten muutosten aikoina on ennen kehitystoimiin hyppäämistä usein hyvä pysähtyä hetkeksi, hengittää, ja reflektoida oman organisaation olemassaolon peruskysymyksiä. Näiden kysymysten ohjaamana voi myös alkaa muotoilemaan organisaatiolleen toivottua tulevaisuutta:

• Missä yritykselläsi tai organisaatiollasi on eniten annettavaa ja osaamista?

• Mitä yrityksesi tai organisaatiosi haluaisi tehdä, mihin suuntaan haluaisitte kehittyä?

•Miten voisitte tavoittaa uusia asiakkaita ja palvella nykyisiä asiakkaitanne entistä paremmin, nyt ja tulevaisuudessa?

• Mille voisi olla tulevaisuudessa tarvetta ja kysyntää?

• Millaista vaikuttavuutta haluaisitte saada aikaan maailmassa?

• Olisiko juuri nyt aika kokeilla jotain lupaavalta vaikuttavaa ideaa tai lähteä kehittämään rohkeasti uutta liiketoimintaa?

• Mitä voisitte oppia muilta yrityksiltä ja organisaatioilta, jotka tekevät jotain uudella ja erilaisella tavalla?