Blogi

Poikkeustilakysely 1/5:
Kiperistä haasteista ketteriin kehitystoimiin

poikkeustila blogi

Kyselyn vastauksissa esiin tulleet vastoinkäymiset herättävät empatiaa vaikeissa tilanteissa olevia yrityksiä ja julkisia organisaatioita kohtaan. Pandemian aiheuttama poikkeustila on merkinnyt monille tilauskannan ja myyntien merkittävää tyrehtymistä, lomautuksia ja yrityksen tulevaisuuden muuttumista epävarmaksi yhdessä yössä. Useissa yrityksissä ja organisaatioissa ei ole kuitenkaan menetetty toivoa, vaan poikkeustila on kyselymme mukaan poikinut myös rohkeita ja sisukkaita vastauksia ja ketteriä toimintamalleja vaikeisiin aikoihin.

Yritykset ja organisaatiot joutuvat nyt tasapainottelemaan vaikeiden valintojen, kustannusten kiristämisen ja kehityshankkeiden ja myynnin pinnalla pitämisen kanssa. Samalla kaistatilaa olisi hyvä riittää kuitenkin sekä lyhyen aikavälin ketterälle kehittämiselle että pitkälle tähtääville toimille, joilla rakennetaan kestävää tulevaisuutta – eikä ainoastaan yrityksen taloudelle, vaan henkilöstölle, asiakkaille ja yhteiskunnalle.

Vastausten valopilkuiksi nousivat yritykset ja organisaatiot, jotka olivat reagoineet tilanteeseen tarttumalla nopeasti uusiin mahdollisuuksiin. Ketterimmät olivat vieneet työskentelyn kokonaan verkkoon ja ottaneet vauhdilla käyttöön uusia digitaalisia yhteistyön alustoja; siirtyneet aiemmin fyysisen tilaan painottuvista asiakaskohtaamista digitaalisten asiakaskokemusten kehittämiseen; synnyttäneet uusia käytänteitä ja toimintamalleja ja vieneet ne vauhdilla koko organisaatioon; siirtyneet nopean syklin päätöksentekoon; kehittäneet etämyyntiä ja markkinointia ketterämmäksi; ja kokeilleet ennakkoluulottomasti uusia ideoita. Mainitsipa joku jopa olleensa kaukaa viisas ja harjoitelleensa ennakkoon etäyhteyksiä kriisi- ja poikkeustilanteita varten.

Haasteetonta ei uusiin toimintamalleihin siirtyminen ole varmasti ollut näillekään yrityksille, vaan ennemminkin koko organisaation kattava oppimisprosessi, joka vaatii onnistuakseen paitsi pakkoa myös rohkeita kokeiluja ja tiivistä tiimityötä tukevaa kulttuuria. Näihin vahvuuksiin luotetaan muuten myös monialaisessa muotoilussa, jossa tulevaisuuskestäviä ratkaisuja ja uutta arvoa asiakkaille, työntekijöille ja yhteiskunnalle luodaan juuri avoimella yhteiskehittämisellä ja konseptien ketterällä iteroinnilla.

Haluamme nähdä valoisamman tulevaisuuden tämän eristetyn tunnelin päässä ja uskomme, että pääsemme sinne nopeammin, jos jaamme ajatuksia, parhaita käytäntöjä ja oppeja.

Haluamme nähdä valoisamman tulevaisuuden tämän eristetyn tunnelin päässä ja uskomme, että pääsemme sinne nopeammin, jos jaamme ajatuksia, parhaita käytäntöjä ja oppeja.

Mitä ovat poikkeustilasta syntyneet uudet, poikkeuksellisen toimivat ja onnistuneet käytännöt, joita haluaisitte jakaa muille yrityksille ja organisaatioille?

Mitä ovat olleet suurimmat oppinne poikkeustilasta?

Entä mitä aiotte säilyttää ja mistä haluatte pitää kiinni poikkeustilan päättymisen jälkeen?

Jatka keskustelua somekanavissamme:
Twitter Facebook Linkedin Instagram