Fazerille kehitetty design-strategia yhtenäistää työtapoja

Pentagon Design Fazer makeiset design strategia

Fazer Makeiset

Miten design-strategian avulla voidaan kehittää tietotaitoa ja yhtenäistää työtapoja yrityksessä, joka omistaa monia brändejä?

Brand & design strategies, Transformation design, Design management, Design DNA, Design & brand manuals

Fazerin kaltaiselle brändille design on avainasemassa erinomaisen asiakaskokemuksen luomisessa. Fazer Makeisille tuotepakkaukset ovat elintärkeä viestinnän väline, sillä ostopäätökset tapahtuvat ympäristöissä, joissa monenkirjavat pakkaukset kilpailevat keskenään.

Fazerilla on pitkä historia makeisten valmistamisessa, ja yrityksen portfolioon kuuluvat Suomen arvostetuimmat brändit uniikkeine tarinoineen. Monipolvisen historian vuoksi kattavaa design-ohjeistusta brändien yhdistämiseksi ja suunnittelutyön ohjaamiseksi ei ollut.

Fazer lähestyi meitä, jotta määrittelisimme yhdessä Fazerin tiimin kanssa design-strategian Fazer Makeisille. Strategian tuli kattaa kaikki Fazerin brändit, tukea niiden kehittymistä ja suunnittelua sekä lisätä kattobrändin arvoa.

Lähestymistapa

Otimme heti strategiatyön alussa mukaan sisäiset sidosryhmät, kuten suunnittelutiimin ja brändimanagerit. Järjestimme ajatushautomoita ja loimme prototyyppejä, jotta saisimme kokonaisvaltaisen kuvan ohjeiden tarkasta muodosta ja käyttötarkoituksesta. Halusimme myös selvittää, millaiset työkalut ja prosessit auttaisivat ihmisiä ottamaan strategian käyttöön työssään. Brändimanagerien ja design-tiimin suunnittelutyön yhteisten haasteiden tunnistaminen osoittautui ratkaisevaksi.

Meidän oli myös luotava toimintamalli ja työkalut design-tiimin ja brändimanagerien merkitykselliselle yhteistyölle. Lisäksi oli tuotettava konkreettiset ohjeistukset ja periaatteet synergioiden löytämiseksi, design-perimän rakentamiseksi ja löydettävä käytännöt, jotka tukevat merkityksellistä uusiutumista.

Lopputulos

Uusi design-strategia koostui kahdesta osasta. Ensin valmistelimme suunnittelun kuusi pääperiaatetta yhdessä Fazerin tiimin kanssa. Seuraavaksi rakensimme strategian ja suunnittelun työkalupakin prosesseineen, työkaluineen, pohjineen ja työskentelytapoineen.

Suunnittelun työkalupakki auttaa design-tiimiä ja brändimanagereita arjen työssä ja kommunikaatiossa määrittelemällä Fazerin design-periaatteille konkreettiset käytännöt. Se tarjoaa työkalut, pohjat ja ohjeistukset suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. Esimerkiksi siihen, kuinka perehdyttää ulkopuolinen toimisto suunnitteluprojektiin ja kehittää suunnitteluprosessia. Työkalupakki tarjoaa yhteisen kielen ja tekee ideoiden jakamisesta ja keskustelusta sujuvampaa. Se sisältää myös työkaluja tulevien ponnistusten priorisoimiseen ja suunnittelun tulosten mittaamiseen.

Pentagon Design Fazer makeiset design strategia

Fazerin brändistrategia ja brändin arvotekijät loivat perustan uusien suunnitteluperiaatteiden kehittämiselle. Nämä periaatteet auttoivat konkretisoimaan yrityksen strategiaa tukemalla vaikuttavaa pakkauskehittämistä ja sisäistä suunnitteluosaamista.

Uudet tunnistettavat brändiarvotekijät

Pentagon Design Fazer makeiset design strategia

Pentagon Design Fazer makeiset design strategia