HopLop – strategisella palvelumuotoilulla kohti kasvua

HOPLOP

Uutta palvelukehittämistä Suomen suosituimmille sisäleikkipuistoille

Konseptisuunnittelu, Palvelumuotoilu, Asiakastutkimukset, Prototyyppi, Business design

HopLop on koko maan suosituin sisäleikkipuistokonsepti. Jos asut Suomessa ja sinulla on 0–11-vuotiaita lapsia, on todennäköistä, että olet joskus vieraillut HopLopissa. Vaikka brändin näkyvyys on selkeä, on kilpailu kiivasta, ja uusia ideoita koko perheen viihtymiseen ja monipuolisten tarpeiden kohtaamiseen tarvitaan alati.

Meidät kutsuttiin palvelumuotoilukumppanina mukaan HopLopin strategiauudistukseen. Työn tavoitteena oli kehittää uusia palveluita, jotka nostaisivat puistojen käyttöastetta ja toisivat kasvua yritykselle.

Lähestymistapa

HopLop haluaa tarjota parhaan kokemuksen koko perheelle, ei ainoastaan lapsille. Alustavan tutkimustyön ja asiakaskyselyn mukaan HopLopilla on tarve kehittää palveluita, jotka tarjoavat perheille mahdollisuuden antaa lasten leikkiä puisto-ohjaajien valvonnassa. Vaikka lapset rakastavat viettää aikaa puistoissa, vanhempien saattaa olla vaikeaa löytää sopivia aikaikkunoita HopLop-vierailuille arjen kiireessä.

Saimme tehtäväksemme kehittää uutta “Lasten ohjatut seikkailut” -konseptia. Se on tarkoitettu perheille, jotka eivät vieraile puistoissa säännöllisesti ja saattavat haluta hieman erityisempiä kokemuksia lapsilleen. Projekti käynnistettiin asiakashaastatteluilla. Niistä saatiin tukea tällaisen palvelun kysynnälle. Samalla haettiin tarkempia laadullisia näkemyksiä palvelukehittämisen tueksi. Haastattelut HopLopin henkilökunnan kanssa taas nostivat esiin toimintamallin kehityksessä huomioitavia haasteita.

HopLopin henkilökunnan kanssa kehitettiin kolme skenaariota, joita testattiin asiakkaiden kanssa. Työpaja järjestettiin etänä, jotta kehitystyössä voitiin kuulla käyttäjiä eri puolilta Suomea. Suosituinta ideaa lähdettiin jatkojalostamaan HopLopin edustajien kanssa. Pilottisuunnitelma esiteltiin koko organisaatiolle lopputyöpajassa. Kesän ja syksyn 2022 aikana järjestettiin kaksi eri pilottia.

 

Lopputulos

Asiakaskertomusten mukaan HopLop nähdään jo ennestään loistavana liikuntapaikkana lapsille – mikä on yksi tärkeimmistä perheitä puistoihin houkuttelevista tekijöistä. Erityisenä mahdollisuutena nähtiin se, että lapset voisivat vierailla HopLopeissa yksin ja leikkiä puiston henkilökunnan valvonnassa. Tärkeänä pidettiin kuitenkin myös sitä, että koko perhe voisi viettää laatuaikaa yhdessä.

Yhdeksi houkuttelevimmista konsepteista nähtiin kaikissa asiakashaastatteluissa diskot. Diskot valittiinkin ensimmäiseksi pilotiksi, jolla kokeiltiin HopLopin uutta ohjatun toiminnan mallia.

Yhteistyön aikana kehitimme palvelun asiakaspolkua ja palvelumallia. Kehitimme tiiviisti yhdessä HopLopin edustajien kanssa hinnoittelulogiikkaa sekä pilotin aikana hahmoteltavia vastuualueita henkilökunnalle.

Pilottikohteiksi valittiin Vaasa, Joensuu ja Vantaa näissä sijaitsevien puistojen eri kokojen, joukkoliikenneyhteyksien ja niissä vierailevan asiakaskunnan vuoksi. Pilottityön tärkein ulottuvuus oli testata erilaisia hinnoittelumalleja sekä aikataulutusta – niin, että palvelut olisivat mahdollisimman monen asiakkaan saavutettavissa.

Diskopiloteista saatujen oppien avulla toistetaan ohjattuun toimintaan luomaamme palvelumallia, jota hyödynnetään jatkossa uusien palvelujen lanseerauksessa.

 

Ensimmäinen pilotti on käynnistymässä. Olitte inspiroivia ja rohkaisevia. Sekä meiltä että asiakkailtamme poimittiin paljon oivalluksia, jotka pystyitte esittämään jäsennellyssä ja tietopitoisessa paketissa. Kaiken kaikkiaan olemme nyt paremmassa vaiheessa seuraavien palvelukonseptien suunnittelussa.

HopLopin henkilökunta