Rakentamisen ja asuntomyynnin uusi tulevaisuus

Pentagon design case study - SRV

SRV

Miltä Kalasataman tornitalojen asumisen tulevaisuus näyttää sen tuleville asukkaille?

Trendianalyysi, Tulevaisuuden ennakointi, Käyttäjätutkimus, Transformaatiomuotoilu, Organisaatio-oppiminen, Konseptisuunnittelu, Palvelumuotoilu, Liiketoiminnan suunnittelu, Kokemusmuotoilu, Tilasuunnittelu

REDI on SRV:n ainutlaatuinen rakennusprojekti. Kauppakeskuksen 200 kauppaa ja ravintolaa muodostavat perustan kahdeksalle korkealle rakennukselle, jotka tarjoavat kodin tai työpaikan liki 2000 ihmiselle lähivuosina.

REDI tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää tulevia asukkaita varten palveluita, jotka tekevät arjesta miellyttävämmän ja sujuvan.

Tavoitteena oli kehittää työskentelymenetelmä asiakasymmärrykseen pohjautuvan palvelukonseptin luomiseen rakennusprojekteissa. Niinpä otimme mukaan tulevat asukkaat suunnitteluprosessiin.

Validoimme myös konseptin liiketoiminnallisen puolen, eli varmistimme palveluiden elinkelpoisuuden ja toteutuskustannusten tason. Projektin muodostaakin mallin palveluiden kehittämiseksi korkealle asumiselle jatkossakin.

Lähestymistapa

Jotta palvelutarjonta muodostuisi aidosti käyttäjien tarpeita vastaavaksi, hyödynsimme projektissa palvelumuotoilun menetelmiä.

SRV oli jo tehnyt alustavaa tutkimusta tornitalossa asumisesta kiinnostuneiden ihmisten tarpeista ja odotuksista. Nämä tarpeet ja odotukset muodostivat arvoperusteisen segmentoinnin työskentelyn pohjaksi. Lisää ymmärrystä kaivoimme tutkimalla asumisen kehitystrendejä sekä suomalaisia ja kansainvälisiä benchmarkeja.

Uusia asukkaita osallistavien inspiraatio- ja validointimenetelmien ansiosta pystyimme myös ymmärtämään piileviä tarpeita ja auttamaan tulevia asukkaita näkemään uusia mahdollisia palveluja.

Luonnollisesti analysoimme palveluiden toteutumista ja kustannuksia. Näin varmistettiin toteutettavuuden ja kunnossapitokustannusten oikea taso.

Lopputulos

SRV sai projektista kaksi konkreettista hyötyä.

Ensinnäkin Uuden Services for Living -palvelumallin avulla voidaan lisätä ymmärrystä ihmisten tarpeista. Tätä tietoa hyödynnetään jatkossa yhteisten tilojen arkkitehtuurin suunnittelussa ja palvelujärjestelmän rakentamisessa tulevissakin rakennushankkeissa. Mallin avulla voidaan varmemmin luoda ratkaisuja, jotka ylittävät tulevien asukkaiden odotukset.

Uutta ajattelua lisäksi täydentää Suvilahdessa, rakennuspaikan läheisyydessä sijaitseva REDI Living Lab. Living Lab toimii eri sidosryhmien yhteistyön keskuksena rakentamisprosessin aikana. Se myös esittelee huoneistoja yhdessä uuden tornitalojen palvelukonseptin kanssa.

REDI Living Lab on edistänyt sidosryhmätarpeita niin yrityksen johdossa, yritysviestinnässä, markkinoinnissa, asuntojen myynnissä, vähittäiskaupan liiketilojen vuokraamisessa kuin palvelu- ja tuotekehityksessä

Pentagon design case study - SRV

5000

Vierailijoita vuoden 2016 aikana

100

Järjestettyjä tapahtumia

“Koko Majakka-asuntojen myyntiaikana olen avannut urakkasopimusmapin kaksi kertaa. Sillä olen aine ennen tehnyt kauppaa. Rakennuslupasarjalla, myyntiasiakirjoilla, urakkasopimusmapilla. Nyt voin kesken neuvottelun sanoa, että mennään käymään pienoismallilla tai asunnossa. Kaupanteko on ottanut ison harppauksen täällä.”

–Merja Rainio, Asuntomyyntipäällikkö, SRV

Pentagon design case study - SRV