CLIENT STORY – KONE

Koneen
kokonaisvaltainen
vierailijakokemus

KONE

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää.

Asiakaslähtöisyys ja innovaatiot ovat KONEen toiminnan keskiössä, joiden kautta vastataan jatkuvaan muutokseen ja megatrendeihin, kuten kaupungistuminen ja teknologian murros. Alallaan maailman yksi johtavista yrityksistä valmistaa hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoaa ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. KONE tekee ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa.

 

”Pentagon Design on ollut loistava kumppani rakentaessamme globaalia vierailukonseptia, joka luo KONEelle kilpailuetua. Tavoitteena on ollut luoda elämyksellisiä tiloja, joissa rakennetaan brändikokemusta sekä herätetään mielenkiintoa. Tilaratkaisut ovat käytännöllistä toteuttaa ja ne soveltuvat myös eri kulttuureihin globaalissa yrityksessämme. Työ on dokumentoitu helppokäyttöisiin ohjeistuksiin, joita maayksikkömme pystyvät soveltamaan paikallisesti.”

–Katia Green, Brand Manager, Kone Corp. Espoo

Vuonna 2011 käynnistyneen yhteistyön myötä olemme luoneet perustan yhdessä KONEen globaalin bränditiimin kanssa kokonaisvaltaiselle vierailijakokemukselle kaikkiin KONEen toimipisteisiin. Vierailijakokemuksen tarkoituksena on luoda unohtumattomia kohtaamisia KONEen tehtaissa, testauslaboratorioissa, toimistoissa ja tapahtumissa. Samalla se luonnollisesti vahvistaa KONEen brändiviestejä.

Konseptia pilotoitiin alun perin kolmessa Suomen toimipisteessä. Näihin kuului mm. Tytyrin testilaboratorio, jossa on ainutlaatuinen 350 metrin syvyyteen ulottuva hissien testauskuilu. Sittemmin konsepti on jalkautettu maailmanlaajuisesti showroomeissa, toimistoissa ja erityyppisissä tapahtumissa.

Customer Visit Experience (CVE) -konseptiin liittyvät eri alueiden ohjeistukset, joiden pohjalta haluttu vierailijakokemus voidaan toteuttaa. Ohjeistukset kattavat erityyppiset kosketuspisteet, joissa KONE kohtaa asiakkaitaan ja sidosryhmiään. Yhdessä ja yhdenmukaisesti toteutettuina ne viestivät KONEen asiantuntijuudesta ja elävöittävät brändiä.

Olemme myös toteuttaneet useita yksittäisiä projekteja, joissa CVE-konseptia on sovellettu tapahtumiin, showroomeihin, tarinankerrontaan ja kokemuksellisiin tiloihin, joiden tarkoituksena on ollut esitellä KONEen innovaatioita, palveluja ja lanseerauksia. CVE-konseptia on myös käytetty kumppanitoimistojen briiffaukseen ja sisäisen inspiraation lähteenä sekä apuna lukuisissa toteutuksissa globaalisti.

Alkuperäinen konsepti on jo toisella kierroksellaan, joka varmistaa, että brändikokemus vastaa tämänhetkisiä tarpeita ja pysyy relevanttina jatkossakin. Yhdessä KONEen kanssa päivitetty showroomkokonaisuus on entistä kokemuksellisempi ja interaktiivisempi. Kerronnassa on esimerkiksi siirrytty asiakkaan näkökulman huomioivaan ’City life’ -jäsennykseen, jossa KONEen tuotteet ja palvelut esitellään sovelluskohteiden, kuten erityyppisten rakennusten kautta. Näin demonstroidaan KONEen People Flow -osaamista sekä asiakashyötyjä asiakkaalle relevantilla ja mieleenpainuvalla tavalla.

Our collaboration in brief

10+

Konseptiin pohjautuvaa showroomia ympäri maailmaa

1

People Flow Center

Uusi ‘City Life’

showroom konsepti

kone client

  • Oivaltava ja globaali vierailijakokemuskonsepti
  • KONE Office guideline
  • KONE Events guideline
  • KONE showroom guideline
  • Temaattisia tapahtumakonsepteja