Espoon Mäkkylän uuden asuinkorttelin konsepti

Skanska

BoKylä -konsepti asettaa asuinkorttelin kivijalaksi yhteisöllisyyden, kylämäisen rakenteen, luontoarvot sekä puurakentamisen.

Palvelumuotoilu, Konseptisuunnittelu, Asiakaskokemuksen muotoilu, Kaupunkitilasuunnittelu, Tulevaisuuden ennakointi & skenaariot, Kohdebrändäys, Vierailijakokemuksen muotoilu

Skanska sai syksyllä 2019 Espoon kaupungilta suunnitteluvarauksen Espoon Mäkkylään uuden asuinkorttelin toteuttamiseksi. Ehdotusta oli Skanskan ja meidän lisäksi laatimassa A-Kruunu ja arkkitehtitoimisto Konkret. Espoon kaupunki haki alueen toteuttamiseen ehdotuksia avoimella hakumenettelyllä, johon tuli yhteensä 12 ehdotusta.

Työryhmämme ehdotus, BoKylä, luotiin yhteistyössä vuorovaikutteisten työpajojen avulla. Ehdotuksen pääteemoiksi määriteltiin yhteisöllisyys, kylä, luontosuhde sekä Espoon arvot ja identiteetti. Näiden teemojen pohjalta BoKylä -konseptisuunnitelma toteuttaa yhteisöllistä ja kohtuuhintaista asumista kylämäisessä ympäristössä, jossa luonto ja sen arvostaminen sekä hyödyntäminen on osana arkea. Bokylä -konseptin lähtökohtana ovat lisäksi Espoon hiilineutraaliustavoitteet ja niiden saavuttaminen elinkaaritaloudellisesti ja kustannustehokkaasti.

Kilpailuehdotuksen lähtökohtana ovat Skanskan arvot, Espoon kaupungin strategia, toimintaperiaatteet ja kehitysohjelmat sekä suunnittelukohteen asukas- ja paikkatuntemus. Lähestyimme suunnittelua vuorovaikutteisten työpajojen kautta, joiden avulla määrittelimme ehdotuksen pääteemat. Teemojen pohjalta työstimme asukaslähtöisen suunnitelman uudelle asuinkorttelille, jossa meidän päävastuumme oli ymmärryksen keruussa, sen kiteyttämisessä, työpajojen järjestämisessä sekä konseptin kirkastamisessa ja arkkitehtisuunnittelun avustamisessa.

BoKylän selkärankana on jalankululle ja pyöräilylle tehty, kaikkia rakennuksia ja niiden asukkaita yhdistävä kylänraitti. Rakennukset ovat kylänraitin tavoin, niin mittakaavaltaan kuin olemukseltaan alueeseen ja sen lähiympäristön muihin rakennuksiin sopivia. Kylänraitin varrella on neljä päätoimintoa, jotka tuovat yhteen alueen asukkaita: Kauppa, Kylätalo, Tori sekä Luontoportti metsän laidalla.

Yhteisöllisyys ja toimiva naapurusto ovat kylän tärkeitä lähtökohtia. Tuomme BoKylään laadukkaita ja kestäviä erityyppisiä asumisratkaisuja moneen elämäntilanteeseen. Haluamme varmistaa, että aluesuunnitelma tarjoaa erinomaiset puitteet yhteisön rakentumiselle ja yhdessä tekemiselle.

Konseptin yhtenä suurena voimavarana ovat Mäkkylän lähimetsät. Haluamme edistää alueen luontosuhteita entisestään lisäämällä puuston ja kasvillisuuden määrää alueella. Puusto ja kasvillisuus tuovat kylämäisen tunnelman ja rauhallisuuden lisäksi keinon vähentää alueen melu- ja pienhiukkassaasteita. Luontosuhteen rakentaminen alueen asukkaisiin on lisäksi kannattavaa hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen kannalta.

”Olemme tyytyväisiä Pentagon Designin panokseen kilpailuehdotuksemme laadinnassa. Hyvän sisältöosaamisen lisäksi heillä oli vahva ote kilpailuehdotuksen laadinnan eteenpäin viemisessä. Hyvään kilpailuehdotukseen tulee saada koko kilpailuryhmän potentiaali mukaan. Tässä mielestäni Pentagon Design onnistui hyvin.”

– Kari Hovi, Projektijohtaja, Skanska

BoKylän arvot sopivat erinomaisesti lapsiperheille, uusille espoolaisille, eläkeläisille – kaikille heille, jotka arvostavat yhdessä tekemistä, keskustelua, luontoa sekä kestävää asumista, rakentamista ja liikkumista. Alueelle on kaavailtu kaikkiaan rakennettavan noin 400 uutta kotia vuoteen 2026 mennessä.