Kaupunkiliikenteen uusi visuaalinen identiteetti

KAUPUNKILIIIKENNE

Yhdenmukainen identiteetti kaupunkiliikenteen kehittäjälle

Brändikonseptit, Graafinen suunnittelu, Konseptisuunnittelu, Visuaalinen identiteetti ja ohjeistukset

Kaupunkiliikenne on kestävän liikkumisen ja toimivan kaupungin toteuttaja ja kehittäjä.
Kaupunkiliikenne jatkaa HKL:n työtä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ylläpitäjänä. Yhtiö vastaa siitä, että metro, raitiovaunut, Suomenlinnan lautta ja kaupunkipyörät pysyvät liikkeessä.

Yhtiö tarvitsi uuden, yhtenäisen visuaalisen identiteetin, jonka avulla kasvatetaan yhtiön näkyvyyttä.

Lähestymistapa

Työn tavoitteena oli nostaa yhtiön profiilia johtavana ja modernina kaupunkiliikenteen kehittäjänä.

Olennaista oli erottautua visuaalisesti HSL:stä, jonka ilmeeseen Kaupunkiliikenteen aiempi identiteetti usein sekoitettiin.

Uudelle identiteetille haluttiin luoda vahva ja tunnistettava muotokieli. Toisaalta identiteetin on tärkeää olla helposti lähestyttävä kaikille, ja sen pitää toimia monissa eri kanavissa aina bussinkylkimainoksista sosiaalisen median nostoihin.

Lopputulos

Kaupunkiliikenteen yhtenäinen ilme perustuu liikemerkin graafiseen muotokieleen. K-kirjaimesta ammentavassa muodossa on nähtävissä niin nuoli, ratas kuin risteyskin, ja se kuvaa siten hyvin Kaupunkiliikenteen toiminnan eri osa-alueita.

Uudistustyöhön sisältyivät kaikki identiteetin ydinelementit. Ohjeistot ja esimerkit käytännön sovelluksista opastavat hyödyntämään uutta ilmetä johdonmukaisella ja tunnistettavalla tavalla.

Logon muotoa käytetään uudessa ilmeessä vahvana brändielementtinä. Se on identiteetin muotokielen perusta.

”Pentagon Design on joustava yhteistyökumppani.
Tiimi on hyvin ammattitaitoinen ja osaava ja asiakkaan toiveet on otettu hyvin huomioon.”

Elina Norrena
Viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy