CLIENT STORY – FRAMERY

Markkinajohtajan position lunastaminen elämyksellisten brändikokemusten avulla

Framery on alansa edelläkävijä, joka valmistaa ja kehittää äänieristettyjä puhelinkoppeja ja työtiloja. Olemme olleet mukana osana Frameryn kasvutarinaa vuodesta 2016 lähtien.

Yhteistyömme alkoi Saksan Orgatecin messuosaston suunnittelusta vuonna 2016, mistä lähtien olemme tehneet yhteistyötä monipuolisesti eri liiketoiminnan yksiköiden kanssa markkinoinnista tutkimukseen, myyntiin, henkilöstökehittämiseen, sekä tuotekehittämiseen. Yhteistyössä konkretisoimme Frameryn brändin elämyksellisiksi kokemuksiksi eri kosketuspintoihin kuten päätoimipisteen showroomiin, messuosastoihin, sekä ohjeistamme brändin toteutusta paikallisiin tapahtumiin, sekä jälleenmyyjien showroomeihin eri puolelle maailmaa.

 

Olemme luoneet yhteistyössä brändikokemusten tuottamisen kokonaisuuden, jonka avulla Framery lunastaa markkinajohtajan positiota ja kommunikoi brändistä kohderyhmille kokemuksellisesti. Päätoimipisteen Tampereen Brand Experience showroom on brändikokemuksen vahvin ja monipuolisin kokemisen paikka. Messuosastot kommunikoivat brändiä, ovat erottuvia ja esittelevät brändin, pääviestin, sekä yrityksen osaamisen ja portfolion kokemuksellisesti ja mieleenpainuvasti. Globaalisti yhtenäisten brändikokemusten tuottamiseksi kehitettiin jälleenmyyjien showroom-in-a-showroom -ohje ja paikallisten tapahtumien ohje. Ne inspiroivat ja ohjeistavat brändin ja tuotteiden esittelyyn ja varmistavat, että asiakkaat kohtaavat yhtenäisen brändikokemuksen eri puolilla maailmaa.

Framery on kasvanut yhteistyömme aikana huimasti niin liikevaihdon kuin henkilöstönkin suhteen. Olemme toimineet Frameryn markkinoinnin ja tapahtumatiimin tukena tiiviisti yhteiskehittäen sekä messuosallistumisen prosessia, osastojen sisällön suunnittelua, että vastanneet merkittävimpien messujen osastojen suunnittelusta.
Kun Frameryn organisaatio on kasvanut, olemme toimineet läheisenä työtiiminä tapahtumatuottajille ja osallistuneet messusuunnittelun perehdyttämiseen uusille työntekijöille, sekä ikäänkuin aikaisempien suunnitelmien, oppien ja selvitysten ulkoisena muistina.

Tuotteisiin liittyen yhteistyöhömme on kuulunut tuoteideointi ja konseptisuunnittelu liittyen uudenlaisiin tarpeisiin, erilaisiin käyttötilanteisiin, sekä pohjaksi Frameryn design dna:n määrittelyyn.  Tuotekonseptien konsultointi ja uusien mahdollisuuksien ideointi on toiminut Frameryn päätöksenteon tukena, auttanut heitä suunnan määrittelyssä, sekä valintojen tekemisessä. Yhteistyössä olemme määritelleet myös Frameryn tuotteiden värit ja valmistelleet Sample kit -materiaalivaihtoehtojen esittelyn tuotteiden myynnin tueksi.

Showroom- ja messuosastojen suunnittelu on sisältänyt monikanavaisten sisältökonseptien suunnittelua ja vastaamista osin sisältö- ja messukonsepteista toteutukseen asti. Yhteistyössä on tehty Frameryn brändiä ja toimintaa esitteleviä ja kiteyttäviä animaatiovideoita, sekä showroomiin elämyksellisiä ja tunnelmaan johdattelevia sisältövideoita.

”Pentagon Design on auttanut kasvuamme ja tuottanut vahvoja brändikokemuksia ja monikanavaisia toteutuksia”

–Lasse Karvinen, Head of Products

Yhteistyö lyhyesti

Vuodesta 2016

alkaen

3

Showroom-konseptia

14

Messuosastoa

40+

Tuotekonseptia

1

Sample kit

5

Animaatiovideota

”Showroom yllättää vaikuttavuudellaan. Se on upea kokemus ja meidän kaikkien on helppo kertoa bränditarinaa sen avulla!”

Martina Viitanen, PR & Communications Lead, Framery

Tampereen Brand Experience määriteltiin brändikokemuksen voimakkaimmaksi toteutuspaikaksi. Näkökulmana oli tuoda Frameryn brändi esille mahdollisimman immersiivisesti ja kokonaisvaltaisesti, tarjota pysäyttäviä kokemuksia ja vaihtelevia tunnelmia ja kertoa Frameryn tarinaa havainnollisesti ja moniaistisesti.

Kokemuksellisuuden kehittämisen lähtökohtana oli Frameryn brändikonseptin ja visuaalisuuden uudistus, sekä eri kosketuspintojen kautta tavoitettavat kohderyhmät ja heihin liittyvät tavoitteet, sekä brändin avainasiat kokemuksen kannalta, jotka määriteltiin yhteiskehittäen markkinoinnin henkilökunnan kanssa.

Yllättävä moniaistinen brändikokemus

Frameryn Brand Experience showroomissa luodaan vieraille mieleenpainuvia brändikokemuksia. Showroom on Frameryn vieraille yrityksen tarinankerronnan paikka ja frameryläisille suuri ylpeydenaihe. Se esittelee Frameryn tarinan, mission ja tavan toimia, sekä ainutlaatuisia tuotekokemuksia erilaisissa käyttöympäristöissä brändin visuaalisuuden ja äänensävyn mukaisesti. Brändikokemus avaa kävijälle ikkunan Frameryn asiakkaiden toimintaympäristöihin, joissa Frameryn tuotteet ovat asiakkaiden käytössä. Globaaleiden asiakkaiden äänet ja kokemukset tulevat showroomissa kävijälle monin eri aistein koettavaksi.

Pysäyttäviä immersiiviä messukokemuksia

Frameryn messuosastot tähtäävät vaikuttavaan brändikokemukseen ja erottuvuuteen. Kunkin messuosaston tavoitteet sekä sisällöt on määritelty yhteistyössä asiakkaan kanssa, minkä pohjalta olemme ideoineet tuotteiden esillepanoa, keinoja brändin ja pääviestien kommunikointiin, sekä käsikirjoittaneet osaston vierailupolkua elämyksellisiksi kokemuksiksi. Jokainen osasto on omanlainen, erottuva ja samaan aikaan vahvasti Frameryn brändin mukainen. Mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan osastoissa voidan hyödyntää myös aikaisempien osastojen rakenteita.

”Brändiä ja tuotteita korkeatasoisesti esittelevät messuosastot ovat saaneet erinomaisen vastaanoton asiakkailta ja messujärjestäjiltä.”

—Kalle Airila, Event Marketing Lead

Pentagon Designin rooli messuosastojen suunnittelussa sisältää tarpeiden mukaan laaja-alaisen palvelun tai vain rajattua konsultointia. Joissakin osastoissa suunnittelemme yhteistyössä koko osaston sisältökonseptin ja messuosaston konseptin, tai paikoin olemme keskittyneet vain visuaaliseen suunnitteluun, sekä kokemusten ja keinojen määrittelyyn. Yhteistyössä on kehitetty tehokas messujen valmistelu- ja suunnitteluprosessi, jossa on tähdätty pitkäjänteisesti vaikuttavaan, ketterään ja joustavaan toimintamalliin.

Nordic Business Forum 2018

(Kuvaaja: Niki Soukkio)

 

Nordic Business Forum 2018

(Kuvaaja: Niki Soukkio)

Orgatec 2018

(Kuvaaja: Niki Soukkio)

Orgatec 2018

(Kuvaaja: Niki Soukkio)

Nordic Business Forum 2018

(Kuva: Nordic Business Forum)

Oppaat

Showroom in-a-showroom Guide

Jälleenmyyjille tarjotaan inspiroiva työkalu tuotteiden yhtenäiseen esittelyyn ja brändikokemuksen esilletuomiseen heidän omissa showroomeissaan ympäri maailman. Brändikokemuksen luomisella pyritään yhtenäistämään kokemus ja Frameryn brändin visuaalinen ilme, sekä toine-of-voice globaaleissa showroomeissa, sekä tarjoamaan jälleenmyyjille mahdollisimman kattava ja konkreettinen työkalupakki Frameryn brändin toteuttamiseen omissa tiloissaan. Ohjeiston on tarkoitus inspiroida ja innostaa jälleenmyyjiä panostamaan omaan showroominsa Frameryn brändin osalta, jotta he voisivat kokea miten suuri vaikutus bröndkikokemuksella on tuotteiden myynnin kasvussa.

Local Event Guide

Frameryn myyjille luotiin opas paikallisten tapahtumien järjestämiseen. Sen tarkoitus on varmistaa, että Frameryn brändi näkyy samalla tavalla paikallisissa tapahtumissa, sekä erikoistuneilla pienemmillä messuilla ympäri maailman. Opas ohjaa ja tähtää inspiroimaan tapahtumien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa brändin mukaisten sisältöjen, viestien ja tuotteiden esittelyyn liittyen. Opas ohjaa myös brändin mukaiseen lähestymistapaan ja visuaalisuuteen.

Sivun herovideo: Revoltti