Blogi

Suunnittelukilpailut
synnyttävät rohkeita
uusia ratkaisuja

makkyla pentagon
    BlogiSimon Örnberg

Suunnittelukilpailuissa kiehtovaa on se, että niihin tulee usein hyvin vaihtelevia ehdotuksia. On aina yhtä innostavaa tutustua ehdotuksiin, jotka poikkeavat jollain tapaa muista. Uskaliaat, kekseliäät, erikoiset ja erityiset, joskus jopa kilpailusääntöjä rikkovat ehdotukset ovat niitä, joista puhutaan. Nimimerkin turvin poikkeavia ehdotuksia uskalletaan helpommin jättää, kun kukaan ei saa tietää tekijästä – ellei ehdotus pärjää. Ja jos se pärjää, on ehdotus luultavasti ollut vähintäänkin hyvä – tai koettu sellaiseksi, josta olisi hyvä keskustella laajemmin.

Kilpailuilla halutaankin herättää suunnittelijoissa uteliaisuutta ja rohkeutta ajatella toisin. Mielenkiintoinen esimerkki viime vuosilta on Tanskan Merimuseon suunnittelukilpailu, jonka BIG arkkitehdit voittivat ehdotuksella, jossa museo rakennettaisiin maan alle vanhan kuivatelakan ympärille – kun kilpailuohjelma ja kilpailun säännöt lähes yksiselitteisesti ohjeistivat toisin. Rohkea ehdotus, jota en usko järjestäjän osanneen odottaa.

Suunnittelukilpailuehdotuksia tehdessä tärkeintä mielestäni onkin käyttää eniten aikaa ongelman ymmärtämiseen – miksi kilpailu on ylipäänsä järjestetty. Useimmiten, tai oikeastaan koskaan, pelkkään kilpailuohjelmaan ja sen liitteisiin tutustuminen ei riitä ongelman ymmärtämiseksi.

Tiedon keräämiseen nopeita ja hyviä tapoja ovat mm. keskustelut asiantuntijoiden kanssa, havainnoinnit sekä kirjallisuus ja tutkimukset. Kun tietoa on kerätty tarpeeksi, on tapanani kirjoittaa tai visualisoida kilpailussa annettu haaste itselleni uudelleen. Uudelleen brieffauksen pohjalta syntyy helpommin oman näköinen ehdotus ja lisäksi ehdotuksen työstäminen on silloin helpompaa.

Hyvä esimerkki uudelleen brieffauksesta on muutama vuosi sitten järjestettyyn Tapio Wirkkala / Rut Bryk näyttelysuunnittelukilpailuun tekemäni ehdotus. TWRB -säätiön, EMMAn ja SAFAn järjestämän kansainvälisen ideakilpailun haasteena oli pohtia miten TWRB -säätiön hallinnoimaa suurta aineistokokoelmaa esiteltäisiin EMMA -taidemuseossa Espoossa. Ongelmaa uudelleen jäsentäessäni päätin lopulta tehdä ehdotuksen, jossa kokoelmaa voitaisiin esitellä myös heille, jotka eivät koskaan pääsisi Espooseen. Olin niin vaikuttunut kokoelmasta, että halusin ehdottomasti, että se tavoittaisi mahdollisimman laajan yleisön ympäri maailmaa. Ehdotukseni näyttelyn nettipohjaisesta ja saavutettavasta digitaalisesta ”kaksosesta” sai kilpailuissa jaetun ensimmäisen palkinnon.

Case Mäkkylä

Pentagon Designilla teimme viime syksynä ehdotuksen Espoon Mäkkylän uuden asuinkorttelin suunnittelusta Skanskan, A-Kruunun ja Konkret Arkkitehtien kanssa. Kilpailu toteutettiin avoimen hakumenettelyn kautta, eli ”ei salaisena”. Haasteena oli suunnitella asuinkorttelin konsepti, joka mahdollistaisi yli 500 asukkaan asumisratkaisut, lähipalvelut ja liikenneyhteydet vilkkaasti liikennöidyn Kehä I varteen.

pentagondesign_makkyla

Kilpailuohjelma oli lyhyimpiä näkemiäni, yhteensä 5 sivua, joten oli selvää heti alusta lähtien, että parhaan ratkaisun löytämiseksi tulisi tehdä paljon tutkimus- ja selvitystyötä. Meidän roolimme työryhmässä painoittuikin pohjatyön tekemiseen, ja tutustuimme tarkkaan Espoon kaupungin strategiaan ja siitä johdettuun neljään kehitysohjelmaan. Tutkimustyön pohjalta saimme hyvän kuvan siitä, miten ja mihin suuntaan kaupunki haluaa kehittyä. Lisäksi tutustuimme kohteeseen paikan päällä ja haastattelimme eri asiantuntijoita, joiden näkemyksistä oli huomattava hyöty ehdotuksen laatimisessa.

Yhdessä työryhmämme kanssa järjestimme työpajoja, joiden tavoitteena oli yhtäältä pohtia miten Espoon kaupungin linjaukset kehittämisestä tuotaisiin käytäntöön Espoon Mäkkylässä ja toisaalta miten Skanskan ja A-Kruunun osaamista siellä parhaiten voitaisiin hyödyntää. Tutkimustyön, sen pohjalta laaditun analyysin ja uudelleen brieffauksen sekä työpajatyöskentelyn tuloksena hahmottui sanallistettu ja kuvitettu konseptiluonnos asuinkorttelista, sen asukkaista ja heidän arjestaan – erityispiirteinä kylämäinen rakenne, puurakentaminen ja läheisyys luonnon kanssa. Konseptiluonnosta tarkennettiin arkkitehtisuunnittelun kautta, tulevaisuuspainotteisilla liikenne- ja pysäköintiratkaisuilla sekä alueen yhteisöllisyyttä rakentavilla toiminnoilla.

Valmis konseptiehdotus oli selkeä, koko työryhmän jakama yhteinen näkemys uudesta asuinalueesta, joka oli suunniteltu tarkoin pohditun tarinan varaan. Konseptimme valittiin 12 ehdotuksen joukosta jatkoon.

Ehdotukseemme voi tutustua tarkemmin tästä

 

Kun on sopivasti tutkimustyötä ja testaamista pohjalla on helpompi uskaltaa ehdottaa rohkeitakin ideoita.

Pentagon Designilla työtapamme tehdä suunnittelukilpailuja pohjautuu pitkälti hyväksi havaittuun muotoiluprosessiin, jossa ongelmaa tutkitaan useasta näkökulmasta ja analyysin pohjalta tuotetaan vaihtoehtoisia ratkaisuvaihtoehtoja, joita testataan ja jatkokehitetään – kunnes sopiva ratkaisu on valmis ehdotettavaksi.

Harvoin tulee käytettyä ns. ensimmäistä ideaa, tai tyydyttyä omiin tuntemuksiin. Kun on sopivasti tutkimustyötä ja testaamista pohjalla sekä selkeä ja yhdessä kehitetty näkemys ratkaisusta, on helpompi uskaltaa ehdottaa rohkeitakin ideoita.

Simon Örnberg toimii Pentagon Designilla Senior Designerina. Hänen kiinnostuksenkohteitaan ovat erityisesti kaupunkisuunnittelu muotoilun keinoin, suunnittelukilpailut sekä uusien palveluiden ja toimintojen konseptointi. Hänellä on kokemusta yli kahdestakymmenestä suunnittelukilpailusta, aiheet vaihdelleen muotoilun, arkkitehtuurin ja taiteen välillä.

SAMANKALTAISET

Mitä jos…?

BlogiNuppu Gävert

Lue lisää