Blogi

Poikkeustilakysely 5/5:
Työn lähitulevaisuus
ja uusi normaali

”Uusi normaali” termiä on viljelty jo niin tiheään, että sanan uusi voi jo kohta tiputtaa normaalin edeltä. Mikä kullekin on ”normaalia” on lisäksi varsin subjektiivinen kokemus ja toisaalta sosiaalisesti konstruoitu näkemys maailmasta. Selvää kuitenkin on, että olemme koronan myötä merkittävässä yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa murroskohdassa, joka on katalysoinut useita arkeen, työhömme ja yritysten ja organisaatioiden toimintaan vaikuttavia kehityskulkuja.

Kyselyssämme korostuneet etätyön lisääntyminen, digitaalisten yhteistyöalustojen käyttäminen ja uudenlaiset itseohjautuvuuden toimintamallit, jotka näkyivät vielä hetki sitten monien yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden skenaarioissa, muuttuivat vain muutamassa viikossa perusarjeksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että siirtymisessä digitaalisiin työympäristöihin tulee meillä kaikilla olemaan vielä paljon opittavaa niin uudenlaisten työkäytäntöjen kuin sosiaalisten normienkin suhteen.

Kyselymme mukaan suuri osa toimistotyöläisistä on suorittanut uusien digitaalisten yhteistyökalujen opettelun myötä digiloikan ennätysajassa ja organisaatiot siirtyneet vauhdilla uusiin toimintamalleihin ja työskentelytapoihin. Muutos on koettu joissain organisaatioissa varsin suurena, varsinkin jos henkilöstössä kaikki eivät ole olleet innokkaita tai valmiita uusin digikäytäntöihin. Lisäksi päivän täyttävät Teams -kokoukset ja Hangoutit koettiin osan mielestä kuormittavina. Toiset vastaajista taas olivat tehneet etätöitä jo pitkään, ja kokivat positiivisena muutoksena sen, että kaikki osaavat pian hyödyntää paremmin digitaalisia työkaluja. Kaiken kaikkiaan etätyökäytäntöjen koettiin kehittyneen työpaikoilla valtavasti ja aiheuttaneen myönteisiä vaikutuksia, kuten keskeytysten vähenemistä ja keskittymisen ja työtehon paranemista. Kriittiseksi etätöiden onnistumisen kannalta mainittiin toimivat etäyhteydet ja -teknologiat, ergonominen työtila sekä erityisesti mahdollisuus saada tukea ja perehdytystä uusien työkalujen käyttöön.

Yhteiskehittäminen sujuukin tätä nykyä varsin ketterästi Teamsin, Zoomin ja Miron välityksellä ja ilahtuneet onnistumisen kokemukset, niin omalta tiimiltämme kuin asiakkailta, ovat saaneet monet ihmettelemään miksi näitä menetelmiä ei ole aiemmin hyödynnetty työpajojen pitämiseen.

Meillä toimistollamme on vastaavasti otettu vauhdilla uudet etäteknologiat käyttöön ja perehdytty koko porukan voimin uusien yhteistyöalustojen opetteluun. Yhteiskehittäminen sujuukin tätä nykyä varsin ketterästi Teamsin, Zoomin ja Miron välityksellä ja ilahtuneet onnistumisen kokemukset, niin omalta tiimiltämme kuin asiakkailta, ovat saaneet monet ihmettelemään miksi näitä menetelmiä ei ole aiemmin hyödynnetty työpajojen pitämiseen. Suosittelemmekin niille, jotka kaipaavat yhteistä ideointia ja kehittämistä, tutustumaan yhteiskehittämisen alustoihin, ottamaan ne rohkeasti haltuun ja harjoittelemaan alkuun vaikka oman tiimin kanssa niiden käyttöä.

Nähtäväksi jää millaisin työtavoin ja järjestelyin erilaiset yritykset ja organisaatiot luovivat kohti tulevaisuutta. Twitter esimerkiksi ilmoitti juuri, että sen työntekijät voisivat jäädä pysyvästi etätöihin. Jonkinasteinen etäily työpaikoilla on epäilemättä tullut jäädäkseen. Kiinnostavaa onkin seurata, miten etätyön lisääntyminen ja uusien digitaalisten yhteistyöalustojen käyttö tulee vaikuttamaan työkulttuuriin, työn tekemisen tiloihin ja mitä se vaatii työyhteisön toimivuuden ja yhteisöllisyyden ylläpitämiseltä. Olennaista vauhdikkaassa muutoksessa on myös muistaa kärsivällisyys ja kertaus. Muutos kohti uutta on kokonaisvaltainen oppimisprosessi, eivätkä kaikki meistä välttämättä hallitse uudenlaisia käytänteitä ja teknologioita heti alkumetreillä.

Mitä mieltä te olette, mihin suuntaan uskotte työn ja työkulttuurin muuttuvan jatkossa? Entä minkälaisia uusia ja hyödyllisiä käytäntöjä korona-aika on tuonut työyhteisönne arkeen?

Jatka keskustelua somekanavissamme:
Twitter Facebook Linkedin Instagram