Blogi

Vinkkimme poikkeusajan
työhön ja muutoksen
suunnitteluun

    Blogi

 

Me Pentagon Designissa kehitämme yhdessä asiakkaiden kanssa tulevaisuuskestävää toimintaa, palveluja ja toimintamalleja. Covid-19-kriisin keskellä tämä vaatii uudenlaista otetta projektityöhön. Kokosimme parhaat vinkkimme projektien suunnitteluun ja työhön näissä olosuhteissa.

 

1. Valitse ja priorisoi projektit 

Mitä ovat tehtävälistan akuutit asiat ja miten varautua aikaan koronan jälkeen? Mikäli mahdollista, nyt on hyvä aika valmistella ja kehittää toimintaa poikkeusajan jälkeistä aikaa varten. Yhtä olennaista on myös valita, mitä päätetään olla tekemättä. Poisvalinta sujuvoittaa päätöksentekoa ja vähentää ihmisten kokemaa kuormitusta.

 

2. Lisää ymmärrystä muutoksen suunnasta

Analysoimme yhteistyössä asiakkaiden kanssa muutoksia ja niiden suuntaa kokonaisvaltaisesti, jotta kehittämisen panokset suunnataan oikeisiin asioihin. Muotoilun tutkimuksen menetelmistä monet toimivat myös tänä aikana. Analysoimme toimintaympäristön muutoksia, käyttäjien toiminnan ja arvojen muutoksia, sekä asiakkaiden sisäistä näkökulmaa. Käyttäjiin liittyen tutkimme yhdessä Pentagon Insightin kanssa mm. erilaisten digitaalisten työkalujen avulla miten ihmisten arvot, motivaatio ja käyttäytyminen muuttuvat.  

 

 3. Suunnittele muutos

Luomme yhdessä asiakkaiden kanssa tulevaisuuden visioita ja uusia konsepteja erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Valitsemme digitaalisista työkaluista yhdistelmän, joka palvelee parhaiten projektin tarpeita. Kun teemme töitä vain etänä, digitaalisista yhteisideoinnin alustoista muodostuu uusia aktiivisia projektin työtiloja. Niihin voi palata haluamallaan hetkellä ja tilassa voidaan yhdessä suunnitella myös vision toteuttamista. Käyttöön sovimme selkeät periaatteet, jotta tiedämme mitä työtilaan tehdyille huomioille ja ideoille tapahtuu, sekä kenen toimesta.

 

Murros antaa mahdollisuuden määritellä uudelleen miksi, miten ja mitä teemme. Yhdessä voimme kehittää entistä kestävämpiä ja houkuttelevampia ratkaisuja ja tapoja.

4. Varaa aikaa kohtaamisille ja keskustelulle

Erilaiset etätapaamiset ja kaiken projektityön tekeminen etänä on monessa kohdin myös vaikuttanut selkeyttävän tekemistä. Tapaamisilla on selkeät agendat, tavoitteet, ajat ja keskustelu jäsentynyttä, tai ainakin käsitellään yksi asia kerrallaan! Viestintää ja kohtaamisia on hyvä ennakoida ja keskustelulle tulee varata aikaa. Kun keskustelun paikkoja on vähemmän, selkeys ja yhteisymmärryksen varmistaminen korostuvat.

 

 5. Luo uutta kulttuuria

Etäkohtaamiset ovat luonteeltaan myös uudenlaisia – tutuiksi tulleet työroolit sekoittuvat muihin rooleihin kun työkavereiden ja asiakkaiden kodit näkyvät taustalla ja vuorovaikutus perheenjäsenten ja kotieläinten kanssa yhdistyy keskusteluihin. Nämä tilanteet ovat paikkoja luoda yhteys ja keskustelua uudella tasolla, kommunikoida merkityksistä, sekä kehittää kulttuuria ja uusia yhteistyön tapoja yhdessä asiakkaiden ja työkavereiden kanssa.

Business Finland tukee uuden liiketoiminnan kehittämistä. Ota yhteyttä, sparraamme uuden kasvun luomisessa ja autamme myös tuen hakemisessa kehittämisen projekteihin!