Brändi-identiteetti Fazerille

FAZER GROUP

Visuaalinen identiteetti uudelleenpositioidulle brändille

Brändikonseptit, Graafinen suunnittelu, Visuaalinen identiteetti ja ohjeistukset, Pakkaussuunnittelu, Konseptisuunnittelu, Bränditarinankerronta

Fazerin uudistettu brändilupaus Northern Magic. Made Real. tarvitsi visuaalisen tulkinnan ja muodon, jonka avulla brändin tunnistettavuus kasvaisi. Tavoitteeksi määriteltiin yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisuus, joka kattaisi kaikki liiketoiminta-alueet ja asiakasrajapinnat ja olisi selkeästi tunnistettava eri yhteyksissä. Fazerin tavoitte yrityksenä on olla vastuullinen, nykyaikainen ruokayhtiö ja Northern Magic. Made Real. on brändin ydin, joka kuvastaa yrityksen arvoja pohjautuen yrityksen ainutlaatuiseen historiaan.
Brändin teemat: Northern Liberty, True Relationships ja Fearless Creativity ovat niitä arvoja, joita Fazer haluaa viestiä myös visuaalisesti eri käyttöyhteyksissä, kategorioissa ja markkinoilla.

Lähestymistapa

Brändi-identiteetin konseptin suunnittelussa olivat tiiviisti mukana keskeiset sisäiset sidosryhmät. Tiiviillä yhteistyöllä ja iteratiivisella suunnitteluotteella varmistimme, että lopputulos vastaa joustavasti eri kategorioiden ja markkinoiden tarpeisiin ja se joustaa eri tarpeisiin. Suuren yrityksen onnistuneen visuaalisen identiteetin tärkeä ominaisuus on tasapaino yhdenmukaisuuden ja joustavuuden välillä; näin pystytään luomaan vahva tunnistettavuus, kuitenkin luoden ajassa ja kategoriassa relevantteja toteutuksia ja pysymään näin kilpailukykyisenä.
Projektimme keskeisinä tuloksina syntyivät Fazerille erikseen räätälöity fonttiperhe, tuotepakkauksille oma designsysteemi ja taittopohjat sekä lisävärien määrittely Fazerin brändiväreihin. Fazerin ajattomat historialliset fontit inspiroivat meitä uuden fonttiperheen suunnittelussa. Designsysteemi ja taittopohjien ohjeistot pakkauksille luovat johdonmukaisuutta eri kategorioiden välillä, koska pakkaus on usein niiden päämedia. Viimeistelimme laajan kokonaisuuden suunnittelemalla monipuolisen ja tarpeen mukaan muokattavan kuosin.

Lopputulos

Brändi-identiteetti ja ohjeistus sen toteuttamiseen ovat tarkoitettu sekä Fazerin sisäiseen että partnereiden käyttöön. Ohjeistus sisältää taustan ja motivoinnin, visuaalisten elementtien esittelyn sekä ohjeistuksen niiden käyttöön eri yhteyksissä.
Fazerin brändi ja strategiset tavoitteet ovat brändivisuaalisuuden lähtökohta. Suunniteltu designjärjestelmä on joustava, mahdollistaen eri kategorioiden tarpeiden huomioimisen sovellusten suunnittelussa. Suunnitellut visuaaliset elementit tukevat uudistumista, joka on tarpeen jatkuvasti muuttuvassa visuaalisessa maailmassa.
Fazerille suunniteltu brändi-identiteetti viestii brändille määriteltyä positiota. Brändin teemat Northern Liberty, True Relationships ja Fearless Creativity on tulkittu piirteiksi, jotka ilmenevät visuaalisuudessa, kuten muodoissa, väreissä ja kuosissa. Teemat näkyvät myös valinnoissa, joihin Fazer on sitoutunut – esimerkiksi pyrkimykseen löytää ekologisempia, kestävämpiä ratkaisuja pakkauksiin.
Yhteisellä visuaalisella logiikalla ja brändin identiteettielementtien johdonmukaisella käytöllä brändi vahvistuu. Brändin yhdenmukaisuus ja tunnistettavuus eri kategorioissa helpottaa Fazerin tuotteiden löytymistä. Designratkaisu tukee Fazerin liiketoiminnan tavoitteita sekä brändin sisällöllisten viestien sekä arvojen kommunikaatiota.

Halusimme kommunikoida brändilupauksen visuaalisen identiteetin kautta siten, että se luo uniikkia tunnistettavuutta kategorioiden ja markkinoiden välillä. Brändi-identiteettiä sovelletaan pakkauksissa, brändi- ja yritysviestinnässä sekä digitaalisissa kanavissa.

Ratkaisun keskeiset osat ovat uniikki Fazer -fonttiperhe, pakkaussuunnittelun systeemi ja linjaukset sekä täydentävä brändiväripaletti. Moderni fonttiperhe on saanut inspiraationsa Fazerin varhaisista kirjasintyypeistä ja se luo vahvaa tunnistettavuutta eri käyttökohteiden kautta. Pakkausten linjaukset tuovat tunnistettavuutta yli kategoriarajojen

Mikä oli suurin saatu hyöty projektista?

Lopputulos:
Coherence and a joint expression for Fazer brand, based on thorough consumer insights and strategy. The design makes Fazer relevant in current time with our brand and company heritage running through it and a timeless expression that will not become obsolete.
Prosessi:
Under the inspiring and professional guidance of Pentagon in workshops, Fazer brand executives got the opportunity to discuss brand strategy, exchange ideas and form a common understanding of the Fazer brand.

Camilla Fjällberg / Head of Brand & Portfolio / Fazer Bageri Sverige

Uniikki typografia

Fazer Headline Font

fontti fazer pentagon

Pakkaussuunnittelun systeemi