Uusi Kansallinen -visio luo kansainvälisesti korkeatasoisen museokokemuksen

The National Museum Helsinki

Kansallismuseo

Suomen Kansallismuseon tulevaisuuden museokokemus on houkutteleva, urbaani ja kaikkien saatavilla.

Tulevaisuuden ennakointi & skenaariot, Asiakastutkimukset, Innovaatioroadmap, Liiketoimintamuotoilu, Palvelumuotoilu, Konseptisuunnittelu, Asiakaskokemuksen muotoilu, Vierailukokemusten muotoilu

Suomen Kansallismuseo antoi Pink Eminencelle ja Pentagon Designille tehtäväksi palvelumuotoiluselvityksen tulevaisuuden museokokemuksesta. Museo aikoo rakentaa tontilleen uudisrakennuksen, joka tarjoaa kaupunkilaisille ja muualta tuleville vierailijoille kansainvälisen tason museokokemuksen uudenlaisesta Suomesta.

Klassisen ja suomalaista kulttuuriperintöä henkivän Kansallismuseon rinnalle halutaan luoda kansainvälisesti kiinnostava, muuntautuvien tilaratkaisujen uudisrakennus, josta löytyvät puitteet näyttelytilan lisäksi esimerkiksi uudenlaisille tapahtumille ja konserteille. Uusi Kansallinen -visio tähtää olemaan toiminnallinen ja arkkitehtuurinen uudelleentulkinta siitä, mitä kansallinen suomalaisille tänä päivänä merkitsee.

Lähestymistapa

Projektin aikana visioimme yhdessä Pink Eminencen, asiakkaan, sekä tulevien käyttäjien ja kumppaneiden kanssa näkemyksen inspiroivasta tulevaisuuden vierailukokemuksesta sekä toiminnallisesta konseptista, joka auttaa kehittämään museon toimintaa. Kokonaisvaltaisen kokemuksen nähtiin muodostuvan historiallisen rakennuksen, uudisosan sekä kaupunkitapahtumien ja ympärivuotisen yhteisöjen käytössä toimivan avoimen pihapuiston yhdistelmästä.

Konseptin valmisteluun tunnistettiin ja kutsuttiin mukaan toiminnan uudistumiseen liittyviä uudenlaisia sidosryhmiä. Projektiin osallistui kaikkiaan 80 potentiaalista kumppania ja uusien vierailijaryhmien edustajia, keiden kanssa ideoimme uusia toimintoja ja pyrimme selvittämään uusien kävijäryhmien tarpeita ja motiiveja. Ainekset tulevaisuuden visioon luotiin tuomalla yhteen potentiaaliset kumppanit, tapahtumatuottajat, ravintoloitsijat ja julkisen sektorin virkamiehet ideoimaan ja jakamaan näkemyksiä kehityksen suunnasta. Vision pohjalta eri toimintojen tilatarpeet konkretisoitiin lopulta osaksi hankesuunnitelmaa projektin aikana.

Osana projektia tiimimme osallistui myös uudisrakennuksen tavoitteiden määrittelyyn, joka tutki tulevan tilan erilaisia uudenlaisia sisällöllisiä, toiminnallisia ja palvelumahdollisuuksia sekä määritti niiden reunaehtoja arkkitehtikilpailun valmistelua varten. Tapahtumatoiminnan tarpeita, vertailukohtia ja liiketoiminnan logiikkaa ja tuotannon näkökulmia visioon toivat yhteistyössä konsulttiyritys Pink Eminence ja tapahtumatuotannon asiantuntija No Fear Agency.

Lopputulos

Projektin aikana loimme yhdessä Pink Eminencen kanssa kolme vaihtoehtoista skenaariota vierailukokemuksesta, joista lopulta kiteytyi yhteistyössä valittu suunta: Uusi Kansallinen -visio. Vision esittelyaineiston, kuten projektissa suunnittelemamme ja kehittämämme nettisivuston avulla Kansallismuseo pystyy kertomaan uudisrakennusprojektista sekä hakemaan ja neuvottelemaan rahoituksesta potentiaalisten kumppaneiden kanssa. Visio asettaa myös suunnan rakennuksen suunnittelukilpailua ja arkkitehtuurisuunnittelua varten. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2022.

“Tulevan arkkitehtuurikilpailun koko lähtöasetelma ja tehtävänanto tulevat perustumaan muotoilun kautta luotuun konseptiin.”

—Elina Anttila, Ylijohtaja, Kansallismuseo

Kokemustemme mukaan läheisessä yhteistyössä arkkitehtisuunnittelun kanssa palvelumuotoilun avulla ja käyttäjien osallistamisen kautta voidaan tuottaa entistä parempaa ja tarpeisiin vastaavaa rakennettua ympäristöä.

The National museum Helsinki

The National Museum Helsinki