Yhteinen ilmamme - kampanja ja verkkosivu ilmanlaadun edistämiseksi Helsingissä

hope pentagon

HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupunkilaisille suunnattu verkkosivusto ja markkinointikampanja lisäävät tietoisuutta ilmanlaadusta

Konseptisuunnittelu, palvelumuotoilu, Digitaalinen suunnittelu, Ux design, Ui design, Kampanjasuunnittelu, Visuaalinen identiteetti

Vaikka Helsingin ilma on puhtaampaa kuin monissa muissa Euroopan kaupungeissa, ilmansaasteiden tasot voivat kohota ajoittain myös täällä merkittävästi. Tietoisuuden lisääminen ilmanlaadusta ja huomattaviin saastetasoihin liittyvien riskien hallinta on tärkeää ja voi pelastaa ihmishenkiä.

Tavoitteenamme oli luoda yksinkertainen mutta tehokas kampanja, jonka avulla kaupunkilaisille esitellään erilaisia toimia ilmanlaadun säilyttämiseksi hyvällä tasolla kaupungissa. Haasteena oli löytää selkeä tapa viestiä aiheesta yleisellä tasolla, mutta samalla tarjota tarkkaa käytännön tietoa käyttäytymisen muuttamiseksi ja ilmanlaadun tason säilyttämiseksi.

Lähestymistapa

Hankkeeseen kutsuttiin mukaan asiantuntijoita julkisista organisaatioista sekä johtavista korkeakouluista. Asiantuntijat osallistuivat työpajoihin, joissa selvitettiin ilmanlaadusta viestimiseen liittyviä kysymyksiä.

Keskusteluissa todettiin, että liikenteen päästöt, katupöly ja puunpoltosta aiheutuvat pienhiukkaset ovat Helsingin kolme merkittävintä saastelähdettä. Tieto näistä tekijöistä voi kannustaa kaupunkilaisia arvioimaan uudelleen omia asumis- ja työmatkatottumuksiaan.

Voidaksemme välittää valittuja viestejä mukaansatempaavalla ja tehokkaalla tavalla, keskityimme kehittämään tunnepitoista tarinaa, joka liittyy ilman hengittämiseen ja elämän jakamiseen kaupungissa. Tämä ajatus tiivistettiin sanapariin ”yhteinen ilmamme”, korostaen ilmanlaadun merkitystä yhteisenä asiana ja muistuttaen asukkaiden toiminnan vaikutuksista yhteisen ilman laatuun.

Lopputulos

Sivusto esittelee kävijöille kampanjan kolme pääteemaa: liikenne, katupöly ja puunpoltto. Jokaista aihetta on tuettu tiedoilla kunkin vaikutuksesta ilmanlaatuun. Mukana on tietoa myös siitä, miten kaupunki tarttuu kyseiseen teemaan sekä lista vinkeistä, joiden avulla asukkaat voivat omalta osaltaan pyrkiä parantamaan ilmanlaatua.

Kampanjan visuaalisuus on inspiroitunut ilmahiukkasten kelluvasta ja hengittävästä liikkeestä. Liukuvärien ja pehmeiden muotojen käyttö vangitsee katsojan huomion ja houkuttelee lukemaan sisältöjä. Kampanjasivuston käynnistämisen tueksi suunnittelimme ja toteutimme ulkoilmakampanjan sekä sosiaalisen median sisältöä ohjaamaan kävijöitä sivustolle. Kampanjasivustoa ylläpitää tällä hetkellä Helsingin kaupunki, ja siellä voi vierailla kampanja-ajan loppuun saakka osoitteessa yhteinenilmamme.fi

“Cooperation with the Pentagon team was smooth and we were satisfied with the results of the project. The materials for the outdoor advertising campaign were very successful”

Jussi Kulonpalo, Project manager, City of Helsinki

hope pentagon