Blogi

Museotiimimme auttaa
kulttuuri-instituutioita
luomaan runsasta
arvoa ja yhteiskunnallista
vaikuttavuutta

    Blogi

Museoilla on ollut aina merkittävä yhteiskunnallinen rooli kulttuuriperinnön säilyttäjinä, vaalijoina ja esittäjinä. Lisäksi ne auttavat ihmisiä ymmärtämään kulttuuriperinnön avulla syvempiä merkityksiä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Olemme seuranneet mielenkiinnolla, miten keskellä kiihtyvää muutostahtia ja viheliäitä ongelmia muutamat edelläkävijämuseot ja GLAM-aktivistit (galleries, libraries, archives, museums) ovat rohkeasti avartaneet ajatteluamme siitä, millaista vaikuttavuutta museot ja kulttuuri-instituutiot voivat luoda. Olemme Pentagon Designilla omistautuneet vauhdittamaan tätä liikettä muotoilutyöllämme. Autamme museoita ja kulttuuri-instituutioita Suomessa ja maailmalla omaksumaan uusia rooleja, jotka mahdollistavat runsaan arvonluonnin niin ihmisille, kumppaneille ja sidosryhmille kuin museolle itselleen ja laajemmin yhteiskunnalle.

Museotiimimme on auttanut viime vuosien aikana useita museoita ja kulttuuri-instituutioita kirkastamaan tarkoituksensa ja visionsa; uudistamaan roolejaan ja tapaansa luoda arvoa sekä kehittämään palveluitaan, tilojaan, toimintamallejaan ja brändejään. Monialainen asiantuntijatiimimme työskentelee tiiviisti museoiden ja kulttuuri-instituutioiden kanssa aina ennakoinnista ja syvällisestä asiakasymmärryksestä tulevaisuuden visioiden ja konseptien yhteiskehittämiseen sekä näyttelyiden, palveluiden ja visuaalisten ilmeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työnämme on auttaa museoita ja kulttuuri-instituutioita kukoistamaan ja kasvamaan parhaiksi versioiksi itsestään.

Viimeisimpiä hankkeitamme on esimerkiksi ihmisten luontosuhteita kasvattavan Erä- ja luontokulttuurimuseon tarkoituksen ja konseptin yhteiskehittäminen.  Autoimme tulevan kansallisen vastuumuseon tiimiä määrittelemään useita asiantuntijoita osallistavan prosessin avulla strategiset suuntaviivat, tulevaisuuden vision ja lopulta kuvaamaan museon konseptin innostavasti. Helsingin taidemuseota, HAMia, autoimme kehittämään täysin uudenlaisen, Vallisaaren villiin saaristoluontoon sopivan, asiakaspalvelukonseptin varmistamaan Helsinki Biennaalin kävijöille erinomaisen asiakaskokemuksen.

Erityisen innostavia yhteistyömuotoja ovat mielestämme pitkän aikavälin kumppanuudet, joissa matkataan yhdessä tulevaisuuden visioista vaikuttaviin lopputuotoksiin, kuten yhteistyössämme merikeskus Vellamon tai Tampereen taidemuseon kanssa. Yhteistyömme Vellamon kanssa alkoi muutamia vuosia sitten tarkoituksen ja vision määrittelyllä, asiakaslähtöisellä konseptointityöllä ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisellä ja jatkui aina immersiivisen Ruotsinsalmi 2020 -näyttelyn suunnitteluun.

Tampereen taidemuseon kanssa olemme visioineet museon uutta suuntaa, kuulleet asiakkaiden näkemyksiä ja tarpeita uudistuvalle museolle sekä konkretisoineet eri käyttäjäryhmien tarpeita Siilo-uudisrakennushankkeeseen liittyen.

Lähes kahdenkymmenen museoalan muotoiluprojektin ja useiden kulttuurialan kollaboraatioiden jälkeen olemme ottamassa seuraavaa askelta, tai pikemminkin harppausta, Museoiden tulevaisuuteen. Tiimimme on kartoittanut viime kuukausien aikana tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia avata uusia näkökulmia ja keskusteluja museoiden tulevaisuuden rooleista sekä mahdollisuuksista katalysoida parempia tulevaisuuksia. Tämän ennakointiin pohjautuvan työn tuloksena syntyi roolien tunnistustyökalu sekä raportti Museoiden tulevaisuuksista, jonka on tarkoitus toimia avoimena alustana yhteistyölle ja keskusteluille sekä kutsuna liittyä mukaan.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan työstämme museoiden kanssa, tai olet yhtä intohimoinen auttamaan kulttuuri-instituutioita luomaan positiivista vaikuttavuutta maailmaan, ota meidän tiimiin yhteyttä: Anna Hoskonen, Luca Acito, Heidi Hyytiäinen, Nuppu Gävert.  Vauhditetaan museoiden muutosta yhdessä!

Erityisen innostavia yhteistyömuotoja ovat mielestämme pitkän aikavälin kumppanuudet, joissa matkataan yhdessä tulevaisuuden visioista vaikuttaviin lopputuotoksiin, kuten yhteistyössämme merikeskus Vellamon tai Tampereen taidemuseon kanssa.