Blogi

Kestävällä muotoilulla
rakennetaan kestävämpää
liiketoimintaa ja kaikille
parempia tulevaisuuksia

Kuten tuttu sanonta kuuluu, ainoa pysyvä on jatkuva muutos. Tämän olemme kaikki kokeneet pandemian mullistaessa elämäämme, tai huolestuessamme päivittäin maailman kasvavasta eriarvoistumisesta, luonnon monimuotoisuuden hiipumisesta ja ilmastonmuutoksen etenemisen rajuista seurauksista koko planeetalle. Maailman suuret murrokset tuntuvat entisestään kärjistävän ja kirittävän yhteiskunnallisten ja ekologisten ongelmien kasvua, ja samalla ihmisten vaikutusmahdollisuudet ongelmien ratkaisuun tuntuvat hupenevan pieniltä verrattuna tulevaisuuttamme tummemmaksi myllääviin muutosvoimiin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että maailmassa tapahtuu, median kauhuotsikoista huolimatta, myös valtavasti myönteistä ja toivoa herättävää kehitystä. Emme koronaotsikoilta välttämättä huomanneet, että esimerkiksi kansainvälisen energiajärjestö IAE:n mukaan uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa on vankassa nousussa, tai että Waorani -alkuperäiskansan nuori naisjohtaja Nemonte Nenquimo saavutti oikeudessa historiallisen voiton öljy-yhtiöstä ja onnistui suojelemaan 2000 neliökilometria Amazonin sademetsää. Mutta vielä tärkeämpää on muistaa, että meillä kaikilla on mahdollisuus rakentaa yhdessä toivottuja tulevaisuuksia, jotka alkavat tämän päivän teoista ja valinnoista. Parempien ratkaisujen kehittäminen on esimerkiksi aina ollut muotoilun kantava voima. Se on kestävyyden ja vastuullisuuden ohella myös yksi keskeinen Pentagon Designin päivittäistä suunnittelu- ja muotoilutyötä luotsaavista periaatteista.

Olemme Pentagon Designilla aina pyrkineet tekemään valintoja ja ratkaisuja, joista voimme olla ylpeitä myös tulevaisuudessa. Pyrimme aina kehittämään asiakkaidemme liiketoimintaa, tuotteita ja palveluita kestävämmiksi, koska uskomme sekä ympäristön ja yhteiskunnan hyötyvän että myös yritysten kasvattavan arvoaan kestävästä bisneksestä. Kuten suuri osa muotoilutoimistoista ja alasta, olemme silti vasta kestävän muotoilutyön alkutaipaleella ja meillä on paljon opittavaa niin kestävän muotoilun pioneereilta kuin muiden alojen asiantuntijoilta. Kirittääksemme oman toimintamme vastuullisuutta ja kestävyyttä muodostimme Pentagon Designin kestävän muotoilun periaatteet, joita sitoudumme parhaamme mukaan noudattamaan.

Toki toteutamme jo useita periaatteista projekteissamme, kuten ympäristöystävällisten ja muovia maailman meristä vähentävien MySoda -hiilihapotuslaitteiden kokonaisvaltaisessa muotoilussa; Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin, OmaStadin prosessin ja yhteiskehittämisen vaiheen suunnittelussa, Valtion kotouttamisohjelman palvelumuotoilussa; Helsingin leikkipuistojen tekemisessä saavutettaviksi ja toimiviksi kaikille kaupunkilaisille ja erityisesti maahanmuuttajille; Tampereen kestävän matkailun hubin yhteiskehittämisessä ja Tampereen kaupungin kulttuuristrategian muodostamisessa. Iloksemme olemme huomanneet, että erityisesti sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä muotoilu on läsnä tai merkittävässä roolissa suuressa osassa projektejamme. Toteuttamalla muotoilutyössämme seuraavia kokonaisvaltaisen kestävyyden periaatteita voimme jatkossakin mennä kevyemmin mielin nukkumaan ja aloittaa jokaisen työpäivän positiivista energiaa ja toivoa täynnä.

Pentagon Designin kestävän muotoilun periaatteet

Olemme sitoutuneet edistämään muotoilutyöllämme kokonaisvaltaista kestävyyttä ja huomioimme hankkeissamme sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden:

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä muotoilu:

• Pyrimme kehittämään sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä toimintamalleja ja palveluja, jotka edistävät ihmisten toimijuutta ja osallisuutta ja lisäävät hyvinvointia, tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
• Teemme ihmislähtöistä muotoilua osallistaen kattavasti monenlaisia ihmisiä ja sidosryhmiä mukaan suunnitteluprosessiin, jolloin uudet ratkaisut vastaavat varmasti aitoihin tarpeisiin ja odotuksiin.
• Osallistava lähestymistapamme perustuu empatiaan, inklusiivisuuteen, kulttuurisensitiivisyyteen ja diversiteetin huomioimiseen.
• Haluamme edistää toivottuja tulevaisuuksia. Hyödynnämme yhteiskuntatieteellistä ennakointitietoa ja asiantuntijoita kehittääksemme mahdollisimman tulevaisuuskestäviä ratkaisuja.
• Yritystoiminnassa lähtökohtanamme on reiluus ja eettisyys niin työnantajana kuin yhteistyökumppanina.

Ekologisesti kestävä muotoilu:

• Pyrimme voimaannuttamaan suunnitteluratkaisuillamme ihmisiä ajattelemaan positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti ja toimimaan arjessaan vastuullisemmin ja ympäristöystävällisemmin.
• Olemme sitoutuneet edistämään ilmastopositiivista muotoilutyötä. Suunnittelemme laadukkaita ja aikaa kestäviä tuotteita ja tiloja, jotka ovat energiatehokkaita ja joissa on huomioitu elinkaariajattelu.
• Pyrimme suunnitteluratkaisuissa resurssiviisauteen, minimoimme turhien materiaalien käytön ja hyödynnämme kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan.
• Suosimme luonnonmateriaaleja ja puurakentamista ja käsittelemme materiaalia mahdollisimman vähän ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.
• Toimimme mielellämme yhteistyössä paikallisten yritysten, ympäristöalan ja kiertotalouden toimijoiden kanssa.

Taloudellisesti kestävä muotoilu:

•Kaikki suunnittelumme pyrkii uuden arvon ja jaetun arvon luomiseen sekä ympäristölle, yhteiskunnalle että liiketoiminnalle.
•Pyrimme vastuullisiin suunnitteluratkaisuihin, jotka synnyttävät pitkäkestoista kilpailuetua, vaikuttavuutta ja positiivisia kehityskulkuja.
•Oma liiketoimintamme on taloudellisesti kestävää ja edistämme myös asiakkaidemme taloudellista kestävyyttä.

pentagon mysoda