Blogi

Tulevaisuus tehdään
kokeilemalla – ensimmäisiä
kokemuksia ja
tulevaisuusklinikka

Aloitimme keväällä Futurist-in-residence -kokeilun Virpi Vaittisen (Bitfactor) kanssa. Kokeilumme on herättänyt paljon kyselyjä ja kiinnostusta, joten istuimme Arnin ja Virpin kanssa alas keskustelemaan, mitä Futurist-in-residence käytännössä tarkoittaa.

Mitä Futurist-in-residence -malli (FIR) konkreettisesti tarkoittaa?

AA: FIR:n tavoitteena on tuoda tulevaisuusnäkökulma mukaan suunnittelutyöhömme entistä vahvemmin ja systemaattisemmin. Teemme tätä erilaisten ketterien kokeilujen avulla, joihin kutsumme myös asiakkaita mukaan.
VV: Keskusteluja ja pohdintoja minne maailma on menossa, linkittyen niin meidän omiin toimenkuviimme ja osaamiseemme kuin myös asiakasrajapinnasta kumpuaviin tarpeisiin. FIR on myös yhteisten lähtöjen rakentamista, näkemyksen tuottamista ja osaamisen- ja ajatustenvaihtoa. Kaiken kattavan ymmärryksen kasvattamista.

Mitä tavoittelette?

AA: Laajempana tavoitteena on rakentaa asiakasprojektien kautta kestävämpää tulevaisuutta. Paras tapa vaikuttaa tulevaisuuteen on suunnitella sitä, kuten Buckminster Fuller on todennut: ”The best way to predict the future is to design it”. Uskomme vahvasti Design Thinking -lähestymistavan voimaan, joka perustuu keskeisesti kokeilujen kautta suunnitteluun.
VV: Näkisin, että tavoitteena on tuoda tulevaisuusajattelua tiiviimmäksi osaksi kaikenlaista tekemistä, niin Bitfactorilla kuin Pentagon Designilla, ja ennen kaikkea asiakasrajapintaan erilaisiin projekteihin. Voisi kysyä, että voiko mikään projekti olla huomioimatta tulevaisuutta. Isompana tavoitteena on herätellä keskustelua siitä, millaisessa maailmassa me haluamme huomenna elää. Lisäksi opimme itsekin tässä uusista yhteistyömalleista. Tuomme myös yhteen eri osaamisemme, ja pystymme palvelemaan asiakkaita kokonaisvaltaisesti fyysisen ja digitaalisen aspektien myötä.

Mikä on onnistuminen kokeilussa?

AA: Olemme onnistuneet, jos saamme rohkaistua yrityksiä uutta arvoa luoviin kokeiluihin, joista voi kasvaa menestyvää liiketoimintaa. Onnistumiseksi voi monessa kokeilussa laskea myös epäonnistumisen – eli todetaan kevyen kokeilun kautta, että hyvä idea ei käytännössä toimikaan. Näin varmistutaan, että isot investoinnit ja skaalaus kohdennetaan oikein.
VV: Voisi sanoa, että olemme jo osa-onnistuneet, koska lähdimme toteuttamaan tätä kokeilua yhdessä avoimin mielin. Opimme matkan varrella. Tietenkin myös asiakasprojektit osoittavat, että tulevaisuus ja ennakointi ovat mielenkiintoinen ja tarpeellinen asia yritysten uudistumiskykyä ajatellen.

Mikä sai teidät ryhtymään tähän?

AA: Innostus kokonaan uusien ratkaisujen kehittämiseen, ja usko siihen, että nopeat matalan kynnyksen kokeilut ovat tehokas tapa tutkia tulevaisuuden mahdollisuuksia.
VV: Ennakointi ei ole yhden yrityksen tai yhden kompetenssin asia. Tietoisempi päätöksenteko laajemman ymmärryksen pohjalta on huomisen rakentamisen kannalta oleellista, ja siten kiinnostaa myös nähdä, miten tällaista tulevaisuustietoisuutta ja/tai -ajattelua voi levittää. 

 

 

Ennakointi ei ole yhden yrityksen tai yhden kompetenssin asia. Tietoisempi päätöksenteko laajemman ymmärryksen pohjalta on huomisen rakentamisen kannalta oleellista, ja siten kiinnostaa myös nähdä, miten tällaista tulevaisuustietoisuutta ja/tai -ajattelua voi levittää.

Millaista on ollut, millaista tekeminen on?

AA: Uskomme vahvasti siihen, että suunnittelu ja uuden kehittäminen voi olla hauskaa. Virpin kanssa kaikesta tekemisestä jää hyvä fiilis ja tekemisessä on imua.
VV: Tämähän on mukavaa! Rullaten eteenpäin, liikaa stressaamatta. Asioita tapahtuu ilman pakottamista. Keskustelu on ollut hyvin avointa ja välitöntä, mikä myös tahdittaa tekemistä.

Miten kauan kokeilu kestää?

AA: Emme ole asettaneet kokeilulle aikarajaa, vaan katsomme mihin kokeilu johtaa. Eli syömme tässä omaa lääkettämme – teemme kokeilun ja opimme siitä!
VV: Taisimme pohtia tätä itsekin, ja päädyimme aikarajattomaan tekemiseen. Toimimme tämänkin kokeilun kanssa ketterästi hetkessä.

 Millaisia kokemuksia tai ajatuksia yhteistyö on synnyttänyt?

AA: Tähän mennessä olemme hahmotelleet muun muassa tulevaisuuden museokokemusta sekä käynnistäneet “tulevaisuusklinikka-mallin”, jossa ideoimme yhdessä asiakkaiden kanssa sopivaa lähestymistapaa heidän tulevaisuuden kokeiluilleen.
VV: Arni tuossa vastasikin osaksi. Lisäksi mietimme toimialakohtaisia lähtöjä, joissa molempien yritysten vahvuudet lomittuvat tukemaan ja parhaiten ratkaisemaan tulevia haasteita, yhteistä myymistä. Myös projekteihin resurssointia tarpeen mukaan.

 Kenen kanssa haluaisitte tehdä tulevaisuuskokeiluja?

AA: Uteliaiden yritysten kanssa, joita kiinnostaa tulevaisuuden kilpailuedun rakentaminen ennakkoluulottomien kokeilujen avulla. Etsimme pilotteihin yrityksiä, jotka ovat avoimia uusille ratkaisuille ja uskovat matalan kynnyksen kokeilujen kautta oppimiseen.
VV: Uteliaiden, innokkaiden tahojen kanssa, tutkimalla ja tekemällä. Tulevaisuus syntyy yhdessä tekemällä. Olisi mahtavaa löytää ja luoda rohkeita kombinaatioita.

Millainen tuo tulevaisuusprojekti voisi olla?

AA: Kokeiluprojekti voi olla esimerkiksi tulevaisuuden tuote- tai palveluidean suunnittelu, protoilu ja kokeilu käytännössä. Kokeilun kautta opitaan ratkaisusta ja sen saamasta palautteesta. Kokeilut tuottavat myös hyvää sisältöä, kun asiakas haluaa viestiä sidosryhmilleen edelläkävijyydestään.
VV: Avoimuutta uuden äärellä, ehkäpä vähän epämukavuusmatkailua, mutta yhdessä oppien. Olisi hienoa, jos kokeilu johtaisi tulevaisuuspohdinnasta konkreettisiin tuotoksiin, jotka tuovat ja luovat uudet asiat koettavaksi ja kosketeltavaksi. Tulevaisuusprojekti luo näkymiä eteenpäin ja validoi näitä mahdollisuuksia.

Haluatko kuulla ja keskustella lisää ennakoinnista, tulevaisuudesta ja kokeiluista? Järjestämme maanantaina 21.6. klo 12–16 tulevaisuusklinikan, jossa Arni Aromaa ja Virpi Vaittinen pohtivat ja ideoivat yhdessä kanssanne, kuinka teidän mahdollisuuttanne tai haastettanne voisi lähestyä. 

Varaa oma maksuton 30 minuutin aikasi klinikkaan meilitse (virpi.vaittinen@bitfactor.fi), ja valmistaudu sessioon etukäteen lyhyen alustuksen kera.