Blogi

Tulevaisuus
tehdään
kokeilemalla

Pentagon Design rakentaa asiakkailleen kilpailuetua kehittämällä uutta arvoa luovia ratkaisuja. Kehittämisen lähtökohtana on muutoksen syvällinen ymmärtäminen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen. Muotoilun lähestymistapa tarjoaa monipuolisen keinovalikoiman tulevaisuuden hahmottamiseen ja vaihtoehtoisten tulevaisuuden skenaarioiden konkretisointiin. Uskomme kaikessa tekemisessämme monialaiseen yhteistyöhön, iteratiiviseen kehittämiseen ja nopeisiin ennakkoluulottomiin kokeiluihin.

Syksyllä 2020 vaihdoimme Bitfactorin Virpi Vaittisen kanssa ajatuksia ennakoinnista, pandemian vaikutuksesta asiakkaidemme toimintaympäristön muutokseen sekä muuttuvan työelämän uusista työn tekemisen malleista. Päätimme itsekin tarttua haasteeseen ja kokeilla yliopistomaailmasta inspiroituneena ideaa Futurist-in-residence -mallista, jossa Virpi tulisi meille Pentagon Designiin vierailevaksi muutoksen ja tulevaisuuden ennakoinnin asiantuntijaksi!

Miksi ennakointi on ajankohtaista ja tärkeää

Maailman nykytilanne on osoittanut, että isojakin muutoksia voi tapahtua yllättäen ja nopeasti. Epävarmuuden lisääntyminen on vaikeuttanut suunnitelmien tekemistä ja haastaa opittuja tapojamme monin tavoin. Tilanne vaatii uudenlaista joustavuutta, ketteryyttä ja reagointikykyä. Lisäksi teknologia luo aivan uusia mahdollisuuksia ratkoa arjen ja/tai liiketoiminnan ongelmia, kun taas ilmastonmuutos ja vastuullisuus paaluttaa toisenlaisia reunaehtoja tekemiselle. Kuten vanha sanonta kuuluu – muutoksessa on aina mahdollisuutensa – niin voimme tarkastella tätäkin hetkeä erilaisin linssein, ja huomata vaihtoehtojen kirjon. Ratkommeko tuttuja ja totuttuja ongelmia, vai pystymmekö löytämään aivan uusia perspektiivejä, jotka avaavat ajattelua ja mahdollisten ratkaisujen kenttää aivan uudella tapaa.

Tulevaisuuden ennakointi pyrkii hahmottamaan mahdollisuuksia useista eri näkökulmista. Tulevaisuus toimii parhaimmillaan loistavana inspiraationlähteenä tuottamaan uutta näkemystä, mutta auttaa myös määrittelemään uutta suuntaa tai erilaisia vaihtoehtoja. Päätöksenteosta tulee tietoisempaa ja harkitumpaa – pystymme perustelemaan, miksi valittu suunta on tärkeä tai oleellinen.

 

 

Tulevaisuus toimii parhaimmillaan loistavana inspiraationlähteenä tuottamaan uutta näkemystä, mutta auttaa myös määrittelemään uutta suuntaa tai erilaisia vaihtoehtoja.

Futurist-in-residence – ketterästi yhdistäen ja uutta luoden

Menestyksekäs liiketoiminta ja tulevaisuuden tekeminen edellyttää paljon erilaisia verkostoja ja uudenlaista yhteistyötä. Ratkaistavat ongelmat (tai mahdollisuudet) ovat yhä kompleksisempia, ja siten monialaisuus on tärkeää ennakoinnissa. Tietämisen kirjo ja systeeminen hahmottaminen, ja siten uuden kokonaisuuden, näkemyksen rakentaminen edellyttää monipuolista osaamista. Vaikka tulevaisuusaspekti on lähtökohtaisesti aina läsnä muotoilussa, tuotteita tai liiketoimintaa suunniteltaessa, on oleellista ymmärtää, että huominen maailma rakennetaan tänään, yhdessä.

Futurist-in-residence -mallilla Bitfactor ja Pentagon Design kokeilevat uudenlaista yhteistyötä, jossa opimme toisiltamme, rakennamme siltoja sekä laajennamme toistemme kuin asiakkaidemme ymmärrystä ja näkemystä erilaisista teemoista. Tällä mallilla saamme yhdistettyä ketterästi muotoiluajattelun, ennakoinnin ja teknologian tuomia mahdollisuuksia ratkoa asiakkaiden liiketoiminnan haasteita entistä kokonaisvaltaisemmin.

Yhteistyö avaa myös asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia kokonaisvaltaisten asiakaskokemusten suunnitteluun ja rakentamiseen ja tulemme toteuttamaan 2021 aikana yhdessä sarjan tulevaisuuskeskeisiä kokeiluja eri teemoihin liittyen. Ensimmäiset ovat jo työn alla ja kerromme näistä tuonnempana lisää.

Lisätietoja:
Arni Aromaa, Pentagon Design
ja Virpi Vaittinen, Bitfactor