Design- ja brändiuudistus
vauhdittamaan Mysodan
kansainvälistä kasvua

MYSODA

Design- ja brändiuudistus vauhdittamaan Mysodan kansainvälistä kasvua

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Mysodan brändin ja tuotteiden kehittämisen kumppanina vuodesta 2018. Kumppanuus mahdollistaa konseptin jatkuvan kehittämisen yhteistyössä sekä tukee uusien arvomahdollisuuksien nopeaa tunnistamista. Kumppanina pystymme ehdottamaan proaktiivisesti uusia ratkaisuja ja tuomaan asiantuntemuksemme asiakkaan päätöksenteon tueksi.

Mysodan ratkaisu on kokonaisvaltaisesti kestävä konsepti, johon liittyvät niin kestävät tuotteet, maailman paikallisin vesi omasta hanasta kuin lähellä tuotetut hiilidioksidisylinterit, joita saa vaihdettua lähikaupoissa. Yhteistyömme Mysodan kanssa on sisältänyt eri markkinoilla tehdyt käyttäjätutkimukset kehittämisen pohjaksi sekä brändin ja tuoteportfolion kokonaisvaltaisen uudistamisen kansainvälistä kasvua varten. 

Asiakasymmärrys ja insight pohjaksi uudistukselle

Käyttäjätutkimus tehtiin kahdessa vaiheessa sekä Suomen että Ranskan markkinoilla.

Ensimmäisen tutkimusvaiheen tuloksista saimme selville markkinoiden tilanteen siitä, miten ihmiset ymmärtävät hiilihapotuslaitteet, miten he käyttäytyvät, mistä he ovat kiinnostuneita ja missä ovat erottumisen mahdollisuudet Mysodan näkökulmasta. 

Toisessa tutkimuksen vaiheessa keskityimme brändin kehittämisen alustavien ideoiden testaamiseen ja validointiin markkinoilla.

”Pentagon Design has been a strategic one-stop-shop design, insight and branding partner boosting our entry to the new markets and strengthening our global position.”

DAVID SOLOMON, CEO, MYSODA

Mysodan visuaalinen identiteetti

Visuaalisen identiteetin kehittämiseen liittyi Mysodan brändin ytimen, pääviestien ja erottavien viestien sekä brändipersoonan määrittely asiakaslähtöisesti unohtamatta brändin äänensävyn määrittelyä.

Visuaalinen identiteetti ammentaa lähestyttävyydestä, korkealaatuisuudesta sekä jokapäiväisestä ilosta. Mysodan visuaalinen identiteetti tähtää olemaan johdonmukainen aina tuotteista brändin kokemiseen eri kanavissa.

Mysodan visuaalinen identiteetti, elementit tunnuksesta typografiaan, väreihin ja pikrogrammeihin sekä soveltamisen esimerkkejä kerättiin visuaalisen identiteetin ohjeistoon.

Infografiikka on Mysodan brändin kommunikaatiossa merkittävässä roolissa. Suunnittelimme niin Mysodan kokonaiskonseptin esittävät visuaaliset havainnollistukset, hyötyjen kiteytykset kuin esimerkiksi pakkauksissa näkyvän infografiikan erilaisine piktogrammeineen.

Mysodan brändistrategian kehittäminen

Brändistrategia ja brand platform koottiin brändin ohjekirjaksi, jonka on tarkoitus inspiroida, yhtenäistää sekä sujuvoittaa kansainvälisen brändin kehittämisen työtä eri markkinoilla.

Brand Book sisältää Mysodan brändin ja konseptin keskeiset erottuvuustekijät, tarkoituksen kiteytyksen, arvolupauksen esittelyn, positioinnin ja erottumiskeinot.

Lisäksi Brand Book sisältää arvojen ja tekemisen tapojen ohjeistuksen, jotta brändinmukaiseen toimintaan olisi helppo liittyä ja jotta arvot tulevat todeksi kaikessa Mysodan toiminnassa.

Brändistrategian määrittelytyö tehtiin asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä kehittäen ja sitoen työhön niin asiakasymmärrys kuin toimintaympäristön muutosten ennakointi.

Brändistrategiatyön rinnalla pohdimme Mysodan ostopolkua asiakaslähtöisesti; kunkin vaiheen sisältöä, tarpeita ja mahdollisia esteitä käyttäjien näkökulmasta.

Analysoinnin pohjalta etenimme yhdessä ideoimaan Mysodan sisältöstrategiaa ja ajatusjohtajuuden kehittämistä valittuihin aiheisiin liittyen. Kokosimme sisältöjen kehittämisen suuntaviivat Mysodan sisältöstrategiaksi, joka tähtää olemaan selkänoja ja kokoava yhteenveto brändille tärkeistä aiheista ja näkökulmista.

Tuoteportfolion uudistus

Suunnittelimme kolmen uuden hiilihapotuslaitteen portfolion. Uuteen tuotevalikoimaan kuuluvat laitemallit Woody, Toby ja Ruby.  Lue uudistuksesta lisää täältä.

pentagon Mysoda

This product is the perfect embodiment of good design principles, satisfying on so many levels. It is visually pleasing and useful, environmentally forward-thinking and even trailblazing in its use of wood-based material. In every detail, the Mysoda Woody is a beautifully-designed product. Wow!

Gold Statement